Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-09-11

Bulgarų skautai ieško savanorio!

Bulgarijos skautų organizacija ieško savanorio ilgalaikei savanorystei Bulgarijoje

IKI RUGSĖJO 30!

Bulgarų skautų organizacija ieško kompetentingo skauto ilgalaikei (10-12 mėn) EST* (Europos savanorių tarnyba) savanorystei Varnoje, Bulgarijoje. Savanorystės pobūdis: darbas su vietiniais jaunesniaisiais skautais bei skautais, taip pat mokymų vadovams organizavimas nacionaliniu lygmeniu, siekiant sukurti mokymų sistemą organizacijoje.

Šiuo metu organizacijoje reikalinga pagalba vietiniams vadovams organizuojant veiklas ir žaidimus jaunesniesiems skautams (7-11 metų) bei skautams (12-16 metų). Savanoris turi būti patyręs vadovas savo organizacijoje, galintis pateikti bulgarų organizacijai naujų idėjų užsiėmimams bei jaunimo programai, siekiant padidinti narių skaičių šiose amžiaus grupėse.

Šiuo metu Bulgarijos skautų organizacija kuria mokymų sistemą nacionaliniu lygmeniu. Komandai trūksta kompetetingo asmens, galinčio prisidėti savo darbais bei idėjomis, turinčio mokymų vadovo ar dalyvio patirties mokymų srityje savo organizacijoje.

Esi kviečiamas, jei:

Esi iniciatyvus ir kūrybingas,

Sugebi dirbti komandoje,

Turi geras anglų kalbos žinias,

Tau yra 18-30 metų,

Esi pilnateisis Lietuvos Skautijos narys,

Esi savarankiškas kasdieniniame gyvenime ir tolerantiškas kitoms kultūroms.

 

Savanoris praeis bulgarų kalbos kursus, taip pat jam bus suteiktas apgyvendinimas, padengtos 90% kelionės į/iš Bulgariją išlaidos. Taip pat savanoris kas mėnesį gaus tam tikrą sumą pinigų kasdienėms išlaidoms, maistui, viešajam transportui.

Susidomėjus ar turint klausimų kreiptis elektroniniu laišku į international@skautai.lt , taip pat turėti paruoštą CV ir motyvacinį laišką anglų kalba.

-----------------------------------------

* Europos savanorių tarnyba (EST) - tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Europos savanorių tarnyba – tai ir „mokymosi“ tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių. SAVANORIUI: dalyvavimas EST nieko nekainuoja. Visas būtiniausias išlaidas - tarptautinės kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, kalbos mokymo, kišenpinigių ir kt. išlaidas - padengia programa "Veiklus jaunimas" bei projektą įgyvendinančios organizacijos.  Daugiau informacijos apie EST - http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm

 

URS informacija