Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-08-11

Sugrįžtant "Istorijos vingiais" atgal..

dar vienas straipsnelis apie Marijampolės krašto stovyklą, tik šį kartą, beveik visi įspūdžiai aprašyti vilkiukės akimis.

Labas Broliai ir Sesės!
Ir kaip jums besibaigianti vasara? Ką nuveikėt? Ko nenuveikėt?
 
O štai čia dar vienas strapsnelis apie Marijampolės krašto stovyklą, tik šį kartą dauguma įspūdžių bus aprašyti vilkiukės akimis. Malonaus skaitymo :)
 
      „Stovykla prasidėjo gana ramiai. Atvykę įsikūrėme ir įsirengėme pastovykles.
        Vėliau, darbams pasibaigus, dalyvavom atidarymo rikiuotėje, Šv. Mišiose bei vakaro lauže, kur kiekviena draugovė buvo paruošusi pasirodymus susijusius su karaliaus Mindaugo  valdymu, bei krikštu. Pirmoji stovyklos diena baigėsi tyla ir ramybe.“
[giedotojai ir Šv. Mišių dalyviai]
----------
     „Ryte, vos tik pabudus, atlikus rytines procedūras bėgome į rytinę mankštą, kurią vedė pat. skautai. Grįžę iš mankštos skubėjom pusryčiauti, o po pusryčių, ėjom į dvasinę valandėlę, per kurią aiškinomės kas tai yra „meilė artimui“.
       Vėliau vyko skautoramos, kur mokėmės mazgų, dainų, kaip naudotis peiliu ir kirviu, darėmės išlikimo rinkinuką, mokėmės kaip teisingai susikrauti kuprinę ir pan. Po skautoramų truputį pailsėjome, pavalgėme pietus, o po saldžios tarmybės ėjome į skautiškas varžybas kur apturėjome 17 ypatingų užduočių: šifravome Morzės abėcėle užkoduotus tekstus, dainavome, deginome špagatą tam tikrame aukštyje, kasėme duobes iki alkūnės linkiui, bandėme atpažinti augalus (ir nesvarbu, kad vilkams pirmoji šakelė - eglės, antroji - pušies, nors atrodo visiškai identiškos ;), statėme palapinę, bandėme dūmus išgauti iš dviejų trinamų pagaliukų…
[kimo užduotis]
 
[kandidačių į pat. skautes palapinės statymas užrištomis akimis]
[Šakių skautai rodo kaip moka rikiuoti]
[kasėm duobes iki alkūnės linkio]
 
      Vakare vyko improvizacinis laužas, o po laužo, jau beveik susiruošę miegui sulaukėm staigmenos – vyr. skaučių ir kandidačių pasakos.“
----------
       "Stovyklos dienos rytas prasidėjo įprastai: keliamės, prausiamės, darom mankštą, o dvasinėje valandėlėje sužinojome iš kur ir kaip atsirado rožančius, pasidarėm rožančius kabinamus ant rankos. 
      Trečiosios stovyklos dienos vinis buvo Žalgirio mūšis. Pasakoja vilkiukė: „Mes bėgom, griuvom, kilom, vėl bėgom... Kadangi vilkai galėjo „atimti gyvybę“ (nuimti nuo rankos tam tikrą žymę) bet kam todėl buvom patys baisiausi žaidėjai. Buvo labai įspūdinga kai gauja vilkų užpuolė vieną pat. skautą. Po „Žalgirio mūšio dalis skautų ir vilkiukų ėjo į „Ąžuolynės“ virvių parką, o kiti ėjo į žygį Aukštadvario apylinkėse.
 
 
[Ąžuolynės virvių parke]
      Vakaro lauže smagiai pasišokom. Šokom ir liaudiškus šokius ir šokius pagal šiuolaikinę muziką. „Dar niekada nebuvau taip pavargus“,- dienos įspūdžiai vilkės akimis.“
----------
   „Rytas prasidėjęs įprastai, užsibaigė ypatingu susikaupimu – per dvasinę valandėlę rašėm laiškus Dievui.
Skautai praėjusią dieną ėję į žygį, šią dieną ėjo į ‚Ąžuolynę“ pasikarstyti, o tie kurie vakar karstėsi - ėjo į žygį. 
Po šių pramogų vyko masinis žaidimas „Knygnešiai“. Nuo spaustuvės „Tilžėje“ iki „Bažnyčios“  reikėjo pernešti knygas. Knygnešius gaudė žandarai. O kur tik gudrieji knygnešiai neslėpė knygų! Ir kaklaraiščiuose, ir plaukuose, ir visur kitur! Geriausias knygnešys laimėjo knygą „Išlikimo vadovas“, o knygnešys atnešęs vos viena knyga mažiau laimėjo vakarienę pas vyr. skautes!:)
    Po vakarinės rikiuotės, bei pavakarieniavę, dalyvavom susikaupimo vakare, klausėmės Šv. Rašto ir jo aiškinimo, kurį išmoningai dėstė brolis Andrius. Vėliau kiekvienas brolis ir sesė „Piešė svajonę“. Visos
svajonės sudėtos į vieną "laikmeną" ir yra rūpestingai saugomos.
----------
   „Įspūdingiausias įvykis buvo tortų kepimas. Kokių tik jų nebuvo…
[Vilkaviškiečių tortas]
 
[Veiverių ir Skriaudžių tortas]
[Prienų skanumynas]
[Kazlų Rūdos draugovės saldumynas]

[Šakių TorčiukasPyragiukas :D]
[Marijampolės tortas]
 
Teisėjai nusprendė, kad geriausias buvo šis tortas.
Jiems atiteko prizas – vyr. skaučių  daina.
     Po pietų ir ramybės pusvalandžio rikiuočių aikštėje vilkai ir skautai piešė, bei iš miško medžiagų darė stovyklos maketus. Originaliausi, gražiausi, bei tiksliausi, buvo apdovanoti žymėmis ant gairelių.
    Vakaro laužai vyko draugovių pastovyklėse. Šokom dūkom… ;)“
----------
  „Diena prasidėjo neįtikėtinai. Po įprastų rytinių procedūrų, vyko rikiuotė, kurios metu į stovyklą įsiveržė okupantai ir okupavo stovyklą: pagrobė stovyklos viršininkę, jos pavaduotoją, komendantą ir vyr. skautes…. Skautai buvo „susemti“ ir išvežti tremtin, bet pasirodė, kad į Vilnių. :D Aplankė Genocido, pinigų muziejus ir Gedimino pilį. 
Grįžę gamino plakatus kurie išreikė jų nepasitenkinimą stovyklos užgrobimu, komendantas suorganizavo eitynes, buvo skaitomas stovyklos nepriklausomybės atgavimo aktas ir išlaisvinti vadovai, nugriauti įtvirtinimai, atsiradę tuo metu, kai visi buvo tremtyje. Nukabinta užgrobėjų vėliava ir vėl suplevėsavo Lietuvos ir Marijampolės krašto vėliavos!!!
[okupantų įtvirtinimai kurie vėliau buvo nugriauti]
_____
   „Paskutinė stovyklos diena: pastovyklių įrengimų ir viso kito ardymas... Galutinai susitvarkiusios draugovės išvykti galėjo tik komendantui patvirtinus, kad viskas tvarkoje. Nepalikta jokių įrenginių. Išlydėję visus draugus, Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugovė ir Skriaudžių draugovė taip pat išsiruošė namo.“
 
O štai ir Pirmijos nufilmuotas vaizdelis apie Mūsų stovyklą :)

http://www.youtube.com/watch?v=-HhLgv3D7Dg&feature=player_embedded
 
Ir dar keletas vaizdų :)
nauji pat. skautai :))
sesės... :D
laužas dega, laužas dega... :)
Vieną iš sesių sveikinom su gimtadieniu :)
AČIŪ Broliai, Jūs tikrai puikiai dainuojat...^^,
--------
 
Sakyčiau šios vasaros įspūdžiai atminty išliks tikrai ilgai...
 
BUDĖKIT, Broliai ir Sesės
Vis budinti kand. į vyr. sk. s. Nora :)