Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-08-02

LS vadovų sąskrydžio PROGRAMA

Kviečiame atidžiai susipažinti su LS vadovų sąskrydžio programa!

Mieli Lietuvos skautijos vadovai,

 

Kviečiame susipažinti su atnaujinta 2012 m. LS vadovų sąskrydžio programa. Ją rasite čia.

Pastaba! Penktadienio vakariene sąskrydžio dalyviai rūpinasi patys, kviečiame pasiimti užkandžių sau ir broliui ar sesei.

Taip pat kviečiame visus paskautininkus, skautininkus ir vyr. skautininkus į skautininkų įžodį, kuris vyks penktadienį 23.00 val.

Šeštadienio programa yra suskirstyta į dvi dalis: pirmoje pusėje dalis dalyvių keliaus į žygius po nuostabias Aukštadvario apylinkes, o kiti tuo metu keliaus į vieną iš pasirinktų darbo grupių. Po pietų, ėję į žygius dalyviai keliaus į darbo grupes, o ryte dalyvavę dirbtuvėse likusieji dalyviai, žygiuos į žygius.

Žygiai vyks skiltimis, o į darbo grupes kviesime registruotis individualiai. Registracija į darbo grupes vyks sąskrydyje. Vietų skaičius kiekviename užsiėmime ribotas, todėl vėluojantys į renginį galės rinktis tik iš likusių neužpildytų grupių.

Sąskrydyje kiekvienas dalyvis sudalyvaus pusdienio trukmės žygyje ir viename užsiėmime. Suprantame, kad jums gali būti įdomi daugiau nei viena tema. Todėl jei kuris nors užsiėmimas jus labai domins, bus galima susitarti ir rudenį arba žiemą padarytume ta tema sueigą jūsų krašte.

 

UŽSIĖMIMŲ APRAŠYMAI:

 

SUEIGOS PLANAVIMAS IR METŲ PLANO SUDARYMAS

Sveiki, broliai ir sesės!

Esu sesė Urtė iš Vilniaus krašto. Šiuo metu einu Kernavės tunto tuntininkės pareigas. Taip pat trejus metus vadovavau ”Austėjos” skaučių draugovei.

Šių metų vadovų sąskrydyje kviečiu jus užsukti į mano dirbtuvėles "Sueigos planavimas ir metų plano sudarymas", kuriose aktyviai veikdami mokinsimės sueigos planavimo ir metų plano sudarymo pagrindų.

Visas metų darbas priklauso nuo to, kaip gerai išsikelsime tikslus metų pradžioje ir kaip tiksliai nusistatysime veiksmų planą šiems tikslams pasiekti. Dirbtuvėlėse pristatysiu kelis galimus sueigos planavimo būdus, kriterijus, į kuriuos reiktų atsižvelgti planuojant sueigą bei sudarant metų planą.

Išsiaiškinsime apie ką pirmiausia reikia mąstyti ruošiantis sueigai, kaip ją suplanuoti, kad visoms numatytoms veikloms užtektų laiko, pagal kokius kriterijus reiktų vertinti ar jūsų sueiga pasisekė, ar ne.

Suplanavę ir sudalyvavę sueigose keliausime brėžtis didelių siekių ateinantiems metams. Kad geri norai ir siekiai nenueitų veltui, pristatysiu jums metodus, padėsiančius išsigryninti metų tikslus, bei veiksmų planus jiems pasiekti.

Dirbtuvėlių esmė viską išbandyti praktiškai. Tad užsirašę į šias dirbtuvėles čia pat išbandysite išmoktus metodus, veiksite patys, stebėsite kitus ir visi kartu mokinsimės vieni iš kitų! 

Psktn., vyr.sk. Urtė Penkauskaitė

 

POZITYVUS MĄSTYMAS

Kur ieškoti laimės? Kaip pakeisti pasaulį jo nejudinant? Kaip pagauti kitą kampą?

Į šiuos ir kitus klausimus bandysime ieškoti atsakymų žvelgdami per Pozityviosios psichologijos akinius.

Užsiėmimą veda: s. sk. Ieva Vaitkevičiūtė, kandidatė Skaisčio tunto „Laumės” vyr. skaučių būrelyje, Vilniaus Universiteto psichologijos bakalauro studentė

 

 

 

 

 

 

 

SKAUTIŠKOJE VEIKLOJE TAIKOMI METODAI

Labai tikiu, kad šis susitikimas bus naudingas kiekvienam vadovui - tas, kuris dirba labai seniai, galės atsinaujinti, o tas, kuris tik pradės dirbti, susikraus nemažą krepšelį žinių ir patirčių. Šio susitikimo metu pabandysime kartu atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus apie skautuose pritaikomus ugdymo metodus ir jų taikymą praktikoje, keletą jų išbandyti ir galiausiai sukurti savo. Nes kiekvienas vadovas gali ir moka tai padaryti, tik ne kiekvienas tai žino. Taigi, klausysim, improvizuosim, dalinsimės ir išmoksim. Taip, kaip ir kiekvieną dieną mokosi skautai.

Psktn., vyr. sk. Milda Kasperavičiūtė

 

KAIP PRIIMTI IR ĮTRAUKTI NAUJUS ŽMONES?

Ši darbo grupė yra skirta Skautams ir Skautėms, norintiems sužinoti apie naujų savanorių prisijungiančių prie skautiško judėjimo, supažindinimą su skautišku vienetu ir įtraukimą į veiklą; problemų, susijusių su savanorių įtraukimu sprendimus, mentorystės ir kaučingo panašumus ir skirtumus ir įgyvendinimo būdus.  

Jei nori augti kartu su naujaisiais skautais, suprasti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, esi teisingoje darbo grupėje! 

Gilv., sktn., vyr. sk. Ieva Žilinskienė ir vyr. sk. Vaiva JuškevičiūtėATSTOVAVIMO TINKLO SUSITIKIMAS

Lietuvos skautija turi jaunimo politikos tinklą. Tinklo nariai tarpusavyje dalinasi naujienomis, šnekasi, kaip turėtų atrodyti Lietuvos skautijos veikla tokiose organizacijose kaip LiJOT, o dažniausiai – suka galvas ieškodami, kas galėtų atstovauti Lietuvos skautiją įvairiuose renginiuose.

Norėtum parašyti vieną kitą rezoliuciją, pasižiūrėti kaip gyvena kitos jaunimo organizacijos, pabūti Lietuvos skautijos atstovu ir iš arti susipažinti su jaunimo politika? Nelabai žinai ką reiškia šitie dalykai, bet tiesiog šiek tiek smalsu? O gal esi tikras ekspertas, bet mes apie tave dar kažkodėl nežinome?

Kviečiame tave dalyvauti atstovavimo tinklo darbo grupėje sąskrydyje ir susipažinti!

Kas gali dalyvauti?

A.Dar nieko neveikiantys atstovavimo srityje, bet norintys sužinoti daugiau ir gal rudenį išbandyti save

B.Jau priklausantys regioniniams apskritiesiems stalams, mokyklų prezidentai, visokių kitų organizacijų valdybų nariai ir pan.  – jau dalyvaujantys jaunimo politikoje

C.Baigę savo atstovavimo „karjerą“ ir turintys daug patirties kuria negaila pasidalinti.

Susitikimą organizuoja: sktn., gilv., vyr. sk. Eglė Andrejevaitė, sktn., vyr. sk. Jorė Astrauskaitė, sktn., sk. v., senj. Vytenis Simokaitis, pat. j. sk. Elena Sinkevičiūtė

 

Jei turite klausimų dėl sąskrydžio programos ar pan., kreipkitės į vyr. skautininko pavaduotoją sktn. vyr.sk. Justiną Baliūnaitę el. paštu pavaduotoja@skautai.lt ar tel. 8 679 62406