Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-11-30

KLEVO LAPE- TĖVO DELNE

Spalio 29 dieną Prienų rajono skautai linksmai nusiteikę vyko į Kybartus, į tradicinė Marijampolės krašto skautų sueigą.

Sueigos pavadinimas simbolinis- mes visi turime nepamiršti, kad esame vaikai Tėvo delne, o klevo lapas- tai šio gražaus rudens simbolis, bet lapai išnyksta, o skautai panašūs į liepsnojančias ugneles, nes skautavimas tai gerumo, tiesos, darbštumo, tautiškumo- mokykla. Mūsų tikslas būti piligrimais ir tai propaguoti, o kad tai galėtai suprasti reikia laiko. Tokie renginiai padeda suvokti skautiškus principus, bendra veikla suartina ir užkrečia skautiška dvasia, įgyjama gyvenimiškos patirties, išmokstama bendrauti, dirbti grupėje.

Susirinko apie 150 skautų iš Marijamopolės, Veiverių, Pilviškių,
Vilkaviškio, Rudaminos, Kazlų Rūdos, Griškabūdžio. Sueigos programa buvo įdomi. Po iškilmingos rikiuotės, jaunesnieji skautai suskirstyti į grupeles, vadovų buvo mokomi įvairių dalykų. Tai pasitikėjimo, šokių, draugystės, informacijos perdavimo, režisūros, darbo su gipsu, laipiojimo, rankų darbelių. Vyresnieji- prityrę skautai važiavo į Vištytį, žaidė skautišką žaidimą ir maudėsi baseine. Vakaras baigėsi laužo programa ir diskoteka.
Sekmadienis prasidėjo mišiomis Kybartų bažnyčioje po jų jaunesnieji dalyvavo asfalto žaidime- lankė įdomias Kybartų vietas, kur jų laukė įvairūs siurprizai, o vyresnieji žaidė sportinius žaidimus. “Kai Kybartuos sueiga – skautai žino bus jėga”. Šis šūkis nuskambėjęs sueigos atidaryme pasiteisino. Renginys pasisekė ir skautai važiuojant namo jau klausinėjo, kur bus sekanti kelionė. 2006 sausio mėnesį Kaune vyks tradicinis renginys: dainų konkursas ”Gražių dainelių daug girdėjau“. Marijampolės krašto konkursas vyks
2005 gruodžio 9 dieną Išlaužo pagrindinėje mokykloje.
Kybartų skautai 2004 minėjo 15-os metų sukaktį. Jie pradėjo savo veiklą 1989 metais. Žiūrėjome filmą apie skautų veiklą. Prienuose mūsų veikla prasidėjo 1991 metais. 2006 metais minėsime 15ąjį gimtadienį.

Sesė Lina