Ką veikti?

Renginiai

❗ Sveiki, ačiū už Jūsų registracijas ir susidomėjimą! Su dideliu apgailestavimu turime pranešti, kad dėl susidariusios koronaviruso padėties ir vykdydami Vyriausybės privalomųjų priemonių paketą, privalomieji mokymai yra atidėti. Dėl naujos datos - sekite informaciją skautatinklyje ir mūsų Facebook puslapyje. ⚜️

Daugiau informacijos ➡️ http://bit.ly/informacijaapierenginius

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus! Budėkime.

------------

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienas vadovas, dirbantis vasaros stovykoje, lydintis nepilnamečius žygiuose ar kituose renginiuose, privalo turėti šiuos pažymėjimus: pirmosios medicinos pagalbos, higienos reikalavimų renginiuose, turizmo renginių organizavimo.

*Raginame visus kažkada baigusius šiuos mokymus pasitikrinti pažymėjimų galiojimą.

Pastaba: turizmo ir higienos pažymėjimai neriboto galiojimo, pirmos pagalbos - galioja 5 m. Po 2016 m. lapkričio 1 dienos išklausiusiems pirmos pagalbos kursą vairuotojams ir gavusiems pažymėjimą - jis tinkamas ir dar kartą dalyvauti pirmos pagalbos kursuose nereikia.

Kada? Kovo 22 dieną

Kur? Lietuvos skautijos nacionalinėje būstinėje, Kaune, Trakų g. 18.

Apie ką? Vadovams bus suteiktos būtinosios pirmosios pagalbos, higienos, ir turizmo renginių organizavimo žinios.

Pradžia? 8.30 val.

Pabaiga? Preliminariai apie 17 val.

Kam? Visiems vadovams, dirbantiems su vaikais

Kaina? LS nariams, susimokėjusiems nario mokestį už 2020 m. mokymai kainuoja 30 eurų, jei mokami į organizacijos sąskaitą: LT85 7290 0000 0060 6974. (Ne LS nariams mokymų kaina 34,00 EUR.)

Registracija? Registracija vyksta iki 2020 metų kovo 15 dienos.

Registruojamės čia: https://forms.gle/wzRd1ahKFxKnnmG97

Pastaba:  užsiregistravus, bet neatvykus į mokymus, dalyvis per 10 darbo dienų privalo susimokėti už mokymus pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Informavus organizatorius ne vėliau kaip 24 val. iki mokymų pradžios, sąskaita faktūra nebus pateikiama ir dalyvis nebus apmokestinamas. Mokymų vertė – 30,00 EUR. Daugiau apie nurodytą pastabą skaityti čia: http://bit.ly/32ceItE

Visą informaciją apie numatomus mokymus 2019 – 2020 metais galite rasti čia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywmKRXcK5OaBTIXsRVcxNMtszkSG7B4YiUjpSrk8ri4/edit#gid=805010170

Apie mokymus:

Pirmoji medicinos pagalba - paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugojama nukentėjusio ar staiga susirgusio žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi veiksmai. Šiuose mokymuose prisiminsite (ar išmoksite) pagrindines pirmosios pagalbos teikimo ABC.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo sveikatos įgūdžių mokymo programą.

Higienos reikalavimai renginiuose  - Higiena-  medicinos mokslo šaka, tirianti žmogaus organizmo ir aplinkos veiksnių tarpusavio sąveika, nurodanti būdus bei priemones ligoms (šiuose mokymuose – infekcinėms)  išvengti, optimalioms sąlygoms normaliai žmogaus veiklai sudaryti, darbingam amžiui pailginti. Tikslas - apsaugoti žmones nuo ligų ir pažeidimų, šalinti žmonių sveikatai kenksmingus aplinkos fizinius ir socialinius veiksnius, sudaryti sąlygas normaliam žmonių  fiziniam, protiniam ir psichiniam vystymuisi. Šiuose mokymuose sužinosite pagrindinius LR valstybės teisinius higienos reikalavimus skautų organizuojamiems renginiams.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo higienos  mokymo programą.

Turizmo renginių organizavimas  – saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių –žygių, ekskursijų, stovyklų vadovus, vaikų vasaros poilsio organizatorius.

Dalyviai bus supažindinti su naujausiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais vaikų renginius, stovyklų organizavimą, padės išmokti rengti įstaigos vidaus dokumentus. Taip pat supažindins su galimais rizikos faktoriais, su saugaus maudymosi taisyklėmis, elgesio gamtoje taisyklėmis, aplinkosaugos reikalavimais. Seminaro dalyviais išmoks instruktuoti vaikus, nustatyti nelaimingus atsitikimus, apskaityti ir registruoti.

Bus išduoti vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai.

Jei turite klausimų, visada galite kreiptis mokymai@skautai.lt

Laukiam Tavęs!