Ką veikti?

Renginiai

Brangus vadove,

Kviečiame tave į eilinį Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimą, kuris yra aukščiausias mūsų organizacijos valdymo organas, kurio metu priimami svarbiausi organizacijai sprendimai.
2020 metais susidūrėme su pandemija, kurią išgyvename ir dabar, metai tikrai buvo nelengvi, kupini iššūkių. Suvažiavimo metu pristatysime nuveiktus darbus, pasidalinsime džiaugsmu dėl mūsų susitelkimo ir suteikta pagalba pandemijos metu, taip pat aptarsime ateities planus ir vizijas bei kartu priimsime organizacijai svarbius sprendimus. Mums labai svarbi tavo nuomonė!
Kartu išrinkime savo atstovus LS taryboje, kad turėtume stiprią komandą, kuri kiekvienam iš mūsų atstovautų taip, jog galėtume didžiuotis jų nuveiktais darbais.
Mes labai vertiname tavo indėlį auginant Lietuvos skautiją!

Lietuvos skautijos tarybos pirmininkė Rūta Pupelė

Programa

Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2020 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, Kontrolės ir Etikos komisijų išvados, renkami 8 nauji Tarybos nariai. Apžvelgiama LS 2019-2022 m. strategija.

Suvažiavimo metu bus paskelbti Tikrojo mazgo riterio konkurso nugalėtojai.

Suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su Baltic Jamboree Lietuvoje 2022 m.  ir LS Jubiliejine stovykla 2023 m.  ir kitomis organizacijos aktualijomis.

 

Dalyviai

Į Suvažiavimą kviečiami visi LS nariai turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigas (pvz. Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti.

Jei Suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsiųsti el. paštu: info@skautai.lt iki kovo 12 d.  

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2021 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

Lietuvos skautijos 2020 m. veiklos ataskaita

Lietuvos skautijos 2020 m. finansinė ataskaita

 

Registracija

Registracijos anketa: https://forms.gle/Sx7BtteXLKSCKYUR7

Registracija vyksta iki kovo 12 d. 23:59 val. Registracijos anketa skelbiama www.skautai.lt ir bus siunčiama delegatams el. paštu.

Suvažiavimas vyks nuotoliniu būdu. Instrukcijas, kaip prisijungti į Suvažiavimą ir kaip balsuoti, gaus visi užsiregistravę dalyviai kovo 15 d.

LABAI SVARBU !

Registracijos anketoje nurodykite veikiantį savo elektroninio pašto adresą. Atkreipiame dėmesį, kad vienu el.pašto adresu gali registruotis tik vienas asmuo, kitu atveju negalėsite balsuoti.

Jei dalyvauti Suvažiavime negalite, leiskite sudalyvauti kitam!

Įgaliojimas LS eiliniam vadovų suvažiavimui 2021 m.

 

Klausimai Suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki kovo 12 d. Lietuvos skautijos tarybos pirmininkei Rūtai Pupelei el. paštu: taryba@skautai.lt

 

Kandidatai į LS tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai ir skautiškas CV turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki Suvažiavimo. Delegavimo dokumentus ir nuotrauką iki kovo 12 d. reikia atsiųsti LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

Tarybos narių darbai ir atsakomybės.

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo 2021 m. 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

8.00-8.55

Registracija

8.30-8.55

Įvadinė sesija (dalyvaujantiems LS eiliniame vadovų suvažiavime pirmą kartą)

8.55-9.00

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo atidarymas 

Vėliavos pakėlimas, himno giedojimas

9.00-9.05

Tarybos pirmininkės Rūtos Pupelės sveikinimo kalba 

9.05-9.15

L.e.p. vyr. skautininkės Akvilės Bartaševičiūtės sveikinimo kalba

9.15-9.30

Svečio pranešimas 

9.30-9.35

Prezidiumo tvirtinimas

9.35-9.45

Balsų skaičiavimo komisijos, sekretoriato tvirtinimas

9.45-10.00

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00-10.40

Plenarinė sesija

  • LS 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitų pristatymai (l.e.p. vyr. skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė, buhalteris Saulius Arlauskas)
  • Tarybos ir Kontrolės komisijos išvados apie ataskaitas (Tarybos pirmininkė Rūta Pupelė, Kontrolės komisijos pirmininkė Indraja Vaitkūnaitė)

10.40-11.20

Plenarinė sesija

  • Lietuvos skautijos tarybos ataskaita (Tarybos pirmininkė Rūta Pupelė)
  • Lietuvos skautijos kontrolės komisijos ataskaita (Kontrolės komisijos pirmininkė Indraja Vaitkūnaitė)
  • Lietuvos skautijos etikos komisijos ataskaita (Etikos komisijos pirmininkė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė)

11.20-11.25

Prezidiumo žodis

11.25-11.40

Kavos pertrauka

11.40-11.45

Prezidiumo žodis

11.45-12.15

LS strategijos 2019-2022 m. apžvalga ir siūlymai dėl tolimesnio įgyvendinimo 

12.15-13.00

Pietūs

13.00-13.25

Kandidatų į Tarybą prisistatymai

13.25-13.35

Balsavimo procedūros pristatymas

13.35-14.10

Balsavimas dėl ataskaitų, strategijos atnaujinimo. LS tarybos narių rinkimas

13.35-14.25

Plenarinė sesija 

  • Tikrojo mazgo riterio konkurso rezultatų skelbimas
  • Baltic Jamboree stovykla Lietuvoje 2022 m. 
  • LS Jubiliejinė stovykla 2023 m. 
  • Kita svarbi informacija

14.25-14.35

Balsavimų ir LS tarybos rinkimų rezultatų pristatymas ir tvirtinimas 

14.35-14.45

L.e.p. vyr. skautininkės žodis. Vėliavos nuleidimas, Suvažiavimo uždarymas