Ką veikti?

Renginiai

date_range 2020-05-16 08:00 - 2020-05-16 13:00

LS eilinis vadovų Suvažiavimas

Laikas pasimatyti ir aptarti nuveiktus darbus, sužinoti kuo gyvena organizacija ir kas mūsų laukia, bei kartu priimti mums visiems svarbius sprendimus.

location_on Nuotoliniu būdu.

LS tarybos sprendimu Suvažiavimas vyks nuotoliniu būdu.

------------

Broli, Sese, 

Juk žinai, kad Suvažiavimas yra aukščiausias Lietuvos skautijos valdymo organas. Laikas pasimatyti ir aptarti nuveiktus darbus, sužinoti kuo gyvena organizacija ir kas mūsų laukia, bei kartu priimti mums visiems svarbius sprendimus.

Visi kartu išrinkime savo atstovus LS taryboje, Kontrolės bei Etikos komisijose, kad turėtume stiprią komandą savo narių, kurie kiekvieną iš mūsų atstovautų taip, jog galima būtų didžiuotis jų nuveiktais darbais. O gal tu matai save kaip puikų kandidatą į LS tarybą, Kontrolės ar Etikos komisiją? 

Tik kartu mes augam ir stiprėjam. Juk Lietuvos skautija šiemet švenčia jau 25-ą gimtadienį! 

 

Lietuvos skautijos tarybos pirmininkė Rūta Šmitaitė

 

Programa

Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2019 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai, 5 Kontrolės komisijos nariai ir 3 Etikos komisijos nariai. Suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2020 m. nacionaliniais renginiais ir kitomis organizacijos aktualijomis. 

Sekite informaciją dėl atnaujinamos detalios programos ir dokumentų. 

Dalyviai

Į Suvažiavimą kviečiami visi LS nariai turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigas (pvz. Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti. 

Jei Suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsiųsti el. paštu: info@skautai.lt iki gegužės 8 d.   

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2020 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

Susipažinkite su ataskaitomis:

Lietuvos skautijos 2019 m. veiklos ataskaitą rasite čia: http://bit.ly/ataskaita19

Lietuvos skautijos 2019 m. finansinę ataskaitą rasite čia: https://bit.ly/finansinėataskaita19

Registracijos anketa:

Registracija http://bit.ly/suvažiavimoregistracija

Registracija vyksta iki gegužės 8 d. 23:59 val. Registracijos anketa skelbiama www.skautai.lt ir bus siunčiama delegatams el. paštu.

Suvažiavimas vyks nuotoliniu būdu. Instrukcijas kaip prisijungti gaus visi užsiregistravę dalyviai gegužės 9 d.

LABAI SVARBU, kad registracijoje nurodytumėte savo veikiantį elektroninio pašto adresą!

Jei dalyvauti Suvažiavime negalite, leiskite sudalyvauti kitam! Įgaliojimo forma: https://bit.ly/LSįgaliojimas

Klausimai Suvažiavimui:

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki gegužės 8 d. Lietuvos skautijos tarybos pirmininkei Rūtai Šmitaitei el. paštu: taryba@skautai.lt 

 

Kandidatai į LS tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai ir skautiškas CV turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1  savaitei iki Suvažiavimo. Delegavimo dokumentus iki gegužės 8 d. reikia atsiųsti LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

Susipažinkite su kandidatais į Tarybą:

psktn. sk. v. Aivaras Čenkus

https://bit.ly/

ČenkausSkautiškasCV

psktn. vyr. sk. Donata Laurinaitytė

https://bit.ly/

LaurinaitytėSkautiškasCV

psktn. sk. v. Gytenis Mackevičius

https://bit.ly/

MackevičiusSkautiškasCV

psktn. sk. v. Kasparas Vaičelis

https://bit.ly/

VaičelisSkautiškasCV

sktn. gilv. vyr. sk. Lina Dovydaitienė

https://bit.ly/

DovydaitienėSkautiškasCV

psktn. sk. v. Paulius Ribakovas

https://bit.ly/

RibakovasSkautiškasCV

psktn. sk. v. Povilas Dabrila

https://bit.ly/

DabrilaSkautiškasCV

Sktn., sk. v., fil. Povilas Kripas

https://bit.ly/

KripasSkautiškasCV

 sktn. vyr. sk. Kristina Podėnaitė

https://bit.ly/

PodėnaitėSkautiškasCV

 

 

 

Kandidatai į LS etikos komisiją

Komisijos nariais renkami vadovai, ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus, turintys skautininko laipsnį. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV iki gegužės 8 d. LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

Susipažinkite su kandidatais į LS etikos komisiją:

sktn. gint. Asta Kederytė

https://bit.ly/

KederytėSkautiškasCV

vyr. sktn. gilv. vyr. sk. Jolita Buzaitytė - Kašalynienė

https://bit.ly/Buzaitytė-KašalynienėSkautiškasCV

sktn. j. bud. Jurgis Uleckas

https://bit.ly/

UleckasSkautiškasCV

Kandidatai į LS kontrolės komisiją

Komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Komisijos nariais gali būti renkami ne jaunesni kaip 21 metų asmenys. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV iki gegužės 8 d. LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

Susipažinkite su kandidatais į LS kontrolės komisiją:

sk. v. Giedrius Nareckas

https://bit.ly/

NareckasSkautiškasCV

sk. v. Paulius Šukys

https://bit.ly/

ŠukysSkautiškasCV

psktn. Gabrielė Taujanskaitė

https://bit.ly/

TaujanskaitėSkautiškasCV

sk. v. Vaidotas Misiūnas

https://bit.ly/

MisiūnasSkautiškasCV 

psktn. sk. v. Eimantas Martinaitis 

https://bit.ly/

MartinaitisSkautiškasCV

 

 

 

Dar kartą primename, kad Suvažiavimas vyks nuotoliniu būdu.

Suvažiavimo darbotvarkė bus koreguojama kartu su Suvažiavimo delegatais.

Numatoma preliminari Suvažiavimo trukmė ne daugiau kaip 4 valandos.

Preliminari darbotvarkė

8.00 – 8.55

Registracija (savanorystės sutarčių pasirašymas)

9.00 – 9.30

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų Suvažiavimo atidarymas.

Sveikinimo kalbos:

LR ŠMSM ministro padėjėja Agnė Goldbergaitė

LiJOT prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas

9.30 –  10.00

Prelegento kalba. Demokratinės mokyklos įkūrėjas Nerijus Buivydas

10.00 – 10.15

Įvadinė sesija

10.15 – 10.30

Prezidiumo, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

10.30 – 11.15

Plenarinė sesija

  • LS 2019 m. veiklos ir finansinės ataskaitų pristatymai (vyr. skautininkė I. Brogienė, buhalteris S. Arlauskas)
  • Tarybos ir Kontrolės komisijos išvados apie ataskaitas (Tarybos pirmininkė R. Šmitaitė ir Kontrolės komisijos pirmininkė I. Vaitkūnaitė)
  • Etikos ir Kontrolės komisijų ataskaitų pristatymas

11.15 – 11.30

Ataskaitų tvirtinimas

11.30 – 12.00

Kavos pertrauka (savanorystės sutarčių pasirašymas)

12.00 – 14.00

Kandidatų į LS tarybą, Kontrolės ir Etikos komisijas prisistatymas

14.00 – 15.00

Pietūs (savanorystės sutarčių pasirašymas)

15.00 – 15.30

Balsavimo procedūros pristatymas

LS tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų narių rinkimai

15.30 – 16.30

Plenarinė sesija

  • Pavasario šventės 2020 „Skauto Jono Dūzgės 270“ pristatymas (LS Kauno kraštas)
  • nteraktyvus užsiėmimas dėl vadovų sąskrydžio (s. s. Eglė Liagaitė)
  • LS 25 metų jubiliejus (vyresn. sktn. Benita Mincevičiūtė)
  • Kaip finansuoti savo skautišką svajonę (psktn. Matas Daunys)

Pasaulio kavinė

  • Laikas su Taryba
  • Laikas su Pirmija

16.30 – 16.45

Kavos pertrauka (savanorystės sutarčių pasirašymas)

16.45 – 17.00

LS tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų narių rinkimų rezultatų paskelbimas ir tvirtinimas

17.00

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų Suvažiavimo uždarymas

17.20 – 17.45

Pirmasis LS tarybos posėdis (uždaras), LS tarybos pirmininko rinkimai