Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-03-18

Kas pasikeitė mūsuose? | Informacija po LS eilinio vadovų suvažiavimo

Nauja strategija, nario mokesčio didinimo projektas, nauji Tarybos nariai ir daug kitokių džiaugsmų.

Kas pasikeitė mūsuose? | Po Lietuvos skautijos eilinio vadovų suvažiavimo

  Kovo 16 d., šeštadienį, daugiau nei 180 Lietuvos skautijos vadovų rinkosi į eilinį Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimą Kaune, KTU Santakos slėnyje. Darbotvarkė buvo gana įtempta, nes susidarė tiek iš naujos strategijos priėmimo, tiek iš nario mokesčio didinimo projekto, tiek iš naujų Tarybos narių rinkimo, LS veiklos ir finansinių ataskaitų tvirtinimo. Diena prasidėjusi Lango į ateitį asociacijos pristatymu apie e-skauto projektą, baigėsi padėkos vakaru su koncertu ir ordinų įteikimu. O kas įvyko tarpe jų?

Kokie sprendimai priimti?

1.  Pristatyta ir patvirtinta nauja Lietuvos skautijos strategija 2019 - 2022 metams

Lietuvos skautijos strategija 2019-2022 numato dvi pagrindines organizacijos kryptis, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys bei resursai planuojant ir įgyvendinant organizacijos veiklą. Viena krypčių vidinė, apibūdinanti organizacijos potencialą plėstis ir nuolat didinti įtraukiamų narių skaičių, kita kryptis nukreipta į išorę, daugiau liečianti organizacijos poveikį šaliai ir visuomenei.

- Neformalaus ugdymo politika ir socialinė atsakomybė.

- Organizacijos plėtra ir stiprinimas.

Su pilnos strategijos projektu galite susipažinti čia: https://www.scribd.com/document/400800494/LS-Strategijos-2019-2022-Projektas .

2. Pristatytas ir priimtas nario mokesčio didinimo projektas. Priimti pakeitimai pradės veikti nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Su pilnu nario mokesčo dydžio projektu galite susipažinti čia: https://www.scribd.com/document/400800508/Nario-Mokes%C4%8Dio-Didinimo-Projektas

3. Pristatyta ir patvirtinta LS 2018 m. veiklos ir finansinės ataskaitos. Atsakius į iškilusius klausimus vadovams, abi ataskaitos buvo patvirtintos. Taip uždarėme dar vienus Lietuvos skautijos metus.

Kokie yra naujieji mūsų Tarybos nariai?

Labai sveikiname išrinktus naujuosius Tarybos narius ir linkime jiems sėkmės darbuose. Į naują Tarybą dviejų metų kadencijai buvo išrinkti: Justina Lukaševičiūtė, Rūta Šmitaitė, Vaidas Ulkė, Saulius Arlauskas, Tomas Broga, Monika Paulauskaitė, Karolis Žemaitis ir Mangirdas Šlapelis!

Atsistatydinus Tarybos narei Aistei Praškevičiūtei, ją pakeitė metų kadencijai Kasparas Vaičelis.

Nauja XXIII kadencijos Tarybos pirmininke tapo j. sktn. Rūta Šmitaitė.

Ačiū XXII kadencijos pirmininkei - sktn. Loretai Baumgartner!

Taip pat dėkojame savo kadenciją baigusiems Tarybos nariams, kurie savo darbais ir mintimis prisidėjo prie organizacijos ir jos naujosios strategijos kūrimo, linkime sėkmės tolimesniame skautavime! Tarybos kadenciją pabaigė: Povilas Kripas, Paulius Chockevičius, Juozas Žemaitis, Justina Nakaitė, Gabija Didžiokaitė, Aistė Praškevičiūtė.

Apie ką dar išgirdome?

Kol buvo skaičiuojami mūsų vadovų balsai už Tarybos narius, turėjome labai įdomius pristatymus. Brolis Domas Nutautas mums pristatė naująją jaunimo programą ir jos įgyvendinimo planą, sesė Monika Paulauskaitė kalbėjo ir kvietė visus į Baltijos šalių tarptautinę stovyklą Latvijoje, sesė Milda Bacevičiūtė- Miliūnė papasakojo daugiau apie pavasario šventę "Kur Jurgis, ten ir Barkus", o sesė E. Verseckaitė - Grzeskowiak pristatė jubiliejinėje stovykloje vykdytą suaugusiųjų skautų tyrimą.

Skautiškas ačiū visiems dalyvavusiems ir iki kitų kartų!

P. S. Susitinkame Jurbarke pavasario šventėje! Informaciją sekite čia: https://www.facebook.com/events/666825223733451/