Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-21

Kovo 11-osios minėjimas Alytuje „Tėvynė šneka – aš girdžiu“

Iškilmingai ir pakiliai, žvakių šviesoje, skambant A. Mamontovo dainai “Laužo liepsna” jaunesnieji skautai pradėjo Kovo 11 minėjimą.

Gilv. Rita Baranauskienė dalinasi įspūdžiais iš kovo 11-osios minėjimo Alytuje.

Iškilmingai ir pakiliai, žvakių šviesoje,  skambant  A. Mamontovo  dainai “Laužo liepsna” jaunesnieji skautai pradėjo Kovo 11 minėjimą.

 Man rodos,

Vedasi Tėvynė

Mane už rankos takučiu.

Karštai priglaudus

Prie širdies,

Tėvynė šneka –

Aš girdžiu.

Susirinkusiuosius  paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kurios simboliu tapo Kovo 11-oji, sveikino Alytaus krašto “Pilėnų” tunto,  Margirio draugovės  jaunesnieji skautai ir jų vadovė, gilvelininkė  s. Rita Baranauskienė .  Ji pabrėžė, kad laisvė yra būtina žmogui, o ja mėgautis reikia atsakingai. Vadovė  pakvietė susikaupus pamąstyti apie Lietuvos praeitį:  “Tik atidžiai klausydami suprasime minčių ir žodžių gilią prasmę”.
                      Šventiniame koncerte išdidžiai skambėjo Lietuvos Respublikos Himnas, posmai  ir dainos apie tėvynę, jos grožį, meilę. Smagu, kad tokios šventės proga   galima išvysti daug jaunimo, neišsižadančio liaudies dainos.

 

Vilkai įveikė  jaudulį ir  dainavo pritariant gitarai.  Skambėjo Just. Marcinkevičiaus ir G. Tautkaus daina “Atsidusėjimas, liaudies dainos  “Per Vilniaus miestą per Vilniaus”, “Balnokim, broliai, žirgus”, “Broliai į karą jojo” , “Oi tu žirge  žirge, bėrasai žirgeli” . Jos sulaukė  gausybės ovacijų. Į renginį įsitraukė visi   šventės dalyviai,  netrūko geros nuotaikos ir entuziazmo.

Lietuva – tai pati mieliausia žemė, pati skaniausia duona, patys žaliausi miškai... 

Gilv. S.  Rita Baranauskienė