Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-16

Interviu su Agne Rapalaite

Trumpas interviu apie skautus, bet ne su skaute.

 

Agnė Rapalaitė – Danutės ir Alfredo dukra, augusi daugiavaikėje šeimoje, turinti brolį Mindaugą ir sesę Dovilę. Kilusi iš Kuršėnų, bet mokosi, gyvena ir dirba Vilniuje. Šiuo metu, mainų programos dėka, studijuoja Pietų Korėjoje. Buvo mokymų vadove „Plieno žiedo“ stovykloje. Tad, manau, ne be reikalo interviu ėmiau iš jos.

Koks buvo tavo pirmas susidūrimas su skautais?

Apie skautus ir jų skirtumus žinojau iš seniau, dar mokykloje. Mūsų neformali grupė dalijosi vienu kambarėliu kartu su Lietuvos skautais. Šiaulių rajono jaunimo centre lankydavosi Žemaitijos skautai, tekdavo su jais pabendrauti. Artimiau pažinau Lietuvos skautus praėjusią vasarą, kai turėjau galimybę dirbti Plieno žiedo stovykloje ir buvau atsakinga už neformalaus ugdymo procesus jos metu. Tada pažinau ir pačią organizacijos struktūrą, ir skautišką gyvenimą, ir žmones, kurie yra šioje organizacijoje.


Kodėl sutikai būti ,,Plieno žiedo" mokymų vadove? Gal kas pastūmėjo?

 

Man pasiūlė mano kolega, žinomas skautas Vytautas. Faktą, kad teks gyventi 5 dienas gamtoje, patiems gamintis maistą ir pajusti skautiškas tradicijas - priėmiau sau pačiai kaip iššūkį ir tikrai nepasigailėjau. Gamtoje viskas vyksta kitaip - viskas taip gyva, tikra, natūralu.

 
Kokios patirties igijai ja būdama?

Sužinojau ir pamačiau kiek gamta gali duoti žmogui, koks paprastas ir atsakingas gali būti santykis su ja. Man patiko skautų tarpusavio bendravimas ir rūpinimasis vieni kitais - tai man padėjo daugiau suprasti ir išmokti apie santykius ir draugystę. Šis patyrimas davė nemažai patirties ir mano profesiniame gyvenime - bendravimo su grupe, lauko pedagogikos elementų tobulinimas, darbas komandoje.Ar dar kartelį ryžtumeisi būti skautų vadove?

Ryžčiausi, nes man įdomu, kaip keičiasi skautų organizacija, kaip ji auga, tobulėja, kokie žmonės į ją ateina. Norisi daugiau iššūkio ir pabuvimo gamtoje - ,,Plieno žiedas" tai suteikia.

 


Dar truputėlį ir apie asmeninį gyvenimą:


Jei dirbi, tai kur?

Šiuo metu dirbu laisvai samdoma mokymų vadove, koordinuoju keletą projektų, bei dirbu tarptautinio bendradarbiavimo agentūroje paraiškų vertinimo eksperte. Taip pat užsiimu ir savanoriška veikla keliose organizacijose.Kaip įvyko tai, kad dabar tu Pietų Korėjoje?

Šiuo metu studijuoju VGTU Kūrybines industrijas. Universitetas bendradarbiauja su Pietų Korėjos universitetais ir iki šių metų veikė programa EUKLA, kuri suteikia galimybę studentams išvykti vienam semestrui studijuoti į Pietų Korėją, o korėjiečiams į Lietuvą. Pasidomėjau, susidomėjau ir pabandžiau. Man pavyko ir jau 3 savaitės esu čia, o būsiu dar 4 mėnesius. Viskas čia kitaip - kitoks maistas, žmonės, kalba ir kultūra. Žmonės labai mieli ir įdomūs, draugiški. Namų kol kas nepasiilgau. Tiems, kam įdomu - kviečiu skaityti savo internetinį dienoraštį agne.krc.lt

 

Keletas Agnės įamžintų akimirkų:

 

 

 

Labai ačiū Agnei, kad sutiko mums atskleisti mažą dalį savo įvairaus gyvenimo.

 

Agnę internautiškai kalbino s. Julija iš ,,Jūros" vyr. skaučių būrelio.