Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-13

Atidarant „skautavimo laikrodžius“

Pasineriant į skautavimo vidinius procesus ir taikomus neformalaus (savi)ugdimo metodus

Aš matau ir aš pamirštu,

Aš girdžiu ir aš prisimenu,

Aš darau ir aš suprantu.

(C) Konfucijus

 

     Visi tikriausiai žinome, kad mokymosi metodus galima grubiai skirstyti į formalius (vykdomi pagal formalią patvirtintą programą pvz. mokykloje) ir neformalius metodus (viskas kas nėra formalu – kitaip sakant, mūsų gyvenimo mokykla).

     Ir jeigu mes kartais sakom, kad skautavimas – gyvenimo žaidimas, tai reiška, kad visas skautavimas susideda iš neformalių metodų. Ir jeigu dar tiksliau, skautavimas susideda iš tikslams pasiekti parinktų ir kryptingai taikomų metodų. Tų metodų rinkinuką mes žinome pavadinimu - „skautiškų metodų deimantas“.

     Visai nesenai (2012 metų kovo 1-5 dienomis) buvom nuvarę į tarptautinį skirtingų skautiškų organizacijų (skautų draugų rato) konferenciją „ScoutNET“, kurios tema buvo „Learning by doing“ („Mokymasis veikiant“). Ji vyko Berlyne, kasmet vis kita organizacija organizuoja šią konferenciją ir šiais metais visus sukvietė vokiečių skautų organizacijų atstovų komanda.

    Savo įspūdžių nepradėsim nuo non stop 15 val. trukusios kelionės į pavasarėjantį Berlyną. Labiau norėčiau pasidalint renginio šeimininkų – vokiečių svetingumu ir gebėjimais įtraukt dalyvius į smagius ,,mokymosi per veiklą“  užsiėmimus.  Susitikimo metu žaidėme alpinistų žaidimus, dalyvavome užsiėmimuose, kurių metu lavinome balansą, klausą, regėjimą, šokome tautinius šokius. Buvome tikrai nustebę, kad vokiečiai mus mokė ne tik savo tautinių šokių, bet ir rusiškų, lenkiškų, olandiškų. Susitikimo metu daug diskutavome, gilinomės į ,,learning by doing“ metodo panaudojimą skautų veikloje.

 

    Įdomiausios ir vertingiausios susitikimo vietos buvo, kai su kitu skautu pradėjęs šnekėti apie kasdienius dalykus pereidavai prie skautiškų. Užkabindavai abiem aktualią temą, problemą ar pan. ir po keliolikos minučių tai virsdavo mažu diskusijų rateliu. Taip pat, tokiom diskusijom programoje buvo numatytas visas šeštadienio pusdienis. Trumpai apie jas. Viskas vyko “fish boat” principu. Dalyviai sėdėjo rate, o iškeltu aktualiu klausimu du skautai diskutavo rato viduryje sėdėdami vienas prieš kitą. Kai kitas skautas norėdavo pasireikšti tiesiog prieidavo prie vieno iš sėdinčiųjų, uždėdavo ranką ant peties ir jis turėdavo jį užleisti. Taip visi kas norėjo turėjo galimybę išreikšti savo mintis tam tikru klausimu ar užvesti diskusiją nauja aktualia tema. Nepamirškime, kad susitikimo tema buvo “learning by doing” tai ir diskusija turėjo nenukrypti nuo šios temos.

     Pradžioje tai buvo ganėtinai abstraktu. Visi reiškė jiem aktualius dalykus pradedant uniformų klausimu baigiant pačia skautavimo sąvoka. Vėliau, kad išgryninti esminius punktus buvom suskirstyti į dvi grupes, kurių temos buvo „Learning by doing metodo įtaka tobulinant lyderio įgūdžius“, o kitos „Learning by doing metodo įtaka tobulinant asmeninius įgūdžius“.

     „Learning by doing metodo įtaka tobulinant lyderio įgūdžius“ grupės rezultatas išskiriant metodus, kurie naudojami skautavime ugdant lyderius:

 

 • Būnant skiltininku
 • Būnant atsakingu (atsakingumas) – kiekvieną kartą gaunant vis daugiau atsakomybių (pvz. jei šiandien gavai uždavinį kitai sueigai paruošti žaidimą, tai po metų jau ruoši stovyklą)
 • Problemų sprendimas neatidėliojant
 • Komanda – nėra lyderio be komandos
 • Bendradarbiavimas
 • Mokinimasis iš pavyzdžių / klaidų
 • Dalinimasis / apsikeitimas patirtimi su kitais 
 • Mokymasis iš kiekvieno – pasiimant geriausią
 • Mokymasis iš realios situacijos
 • Savireflekcija + grįžtamasis ryšys iš kitų
 • Komunikacijos įgūdžiai – tikslo pasiekimas priklauso nuo gero supratimo ir informacijos perdavimo
 • Struktūrinis mastymas
 • Pozityvus mastymas
 • Koučingas – asmeninis vedimas (taip dirbama su skiltininkais, kandidatais į vyr. skautus, vadovais)

    „Learning by doing metodo įtaka tobulinant asmeninius įgūdžius“ grupės rezultatas – bandymas išskirti metodus, kurie naudojami skautavime ugdant save. Ši grupė nusprendė viską pavazduoti per „vulkano vaizdą“, kur pats kalnas atspindi gerą įtaką turinčius metodus, o lava - pavojus:

    Pabaigai norisi prisiminti teiginį: nors skautų vadovas gali ir nesuprasti kaip veikia skautiška sistema iš vidaus, jinai vis tiek veiks, nes yra universali ir jau daugiau kaip 100 metų išbandyta. Bet tam, kad pasiekti didesnius rezultatus, vadovui reikia suprasti kaip jinai veikia iš vidaus. Sakoma:

„Blogas skautų vadovas tik apibrėžė, 

Geras – paaiškina,

Puikus – rodo,

Nuostabus – įkvepia.“

 

Budėkit!

S. v. brolis Vydūnas ir gilv. brolis Pavel M.