Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-13

Sezono atidarymas Bražuolėje artėja!!!

Kvietimas į stovyklavimo sezono atidarymą Bražuolėje!

Brangieji Vilniaus krašto broliai ir sesės,

Saulelė atkopdama budina svietą, žemė šyla po sunkios žiemos ir jau pats metas pradėti svajoti apie stovyklas. Nežinia, kas darysis šiais metais, kaip šįmet mes stovyklausim, nes žada pasaulio pabaigą, bet kol turim progą, atidarykime stovyklų sezoną tradiciškai – Bražuolėje!

Tad dabar papunkčiui:

Kas? Vilniaus krašto sausumos, jūrų, oro skautų ir skautų akademikų stovyklavimo sezono atidarymas.

Kada ir kur? Bražuolėje, prie Nėries ir Bražuolės santakos, balandžio 21 – 22 dienomis. Atvykstame šeštadienį iki 10 valandos (traukinys iš Vilniaus yra 8:42val), išvykstame sekmadienį pavakary (traukinys iš Lazdėnų 17:55val).

Kiek? Stovyklos kaina yra 4,99Lt.

Kaip? Vienetai valgo ir keliauja į ir iš stovyklos savarankiškai, į stovyklos mokestį šie malonumai neįtraukti. Vienetai patys pasirūpina virtuve, meniu, inventoriumi virtuvei ir vienetų pastovyklėms.

Kur sakyti, kad dalyvauju? Kiekvienas dalyvis registruojasi pas savo vadovą, vadovai visą savo vienetą registruoja pas Ievą adresu: iewute.puodzius@gmail.com iki balandžio 16d. Telefonas pasiteirauti: 863747828.

Kas bus su jumis?

Stovyklos viršininkas: sk.v., psktn. Eugenijus Karklelis,

Komendantas: sk.v. Mykolas Gerliakas,

ūkį prižiūri sk.v. Donatas Marcinkus,

finansus ir registracija globoja psktn. Ieva Puodžiūtė.

 

Hip valio artėjančiam pavasariui!! Susitiksime prie upės :)