Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-27

Įvyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas

Šeštadienį Kauno savivaldybės salėje vyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas.

Šeštadienį Kauno savivaldybės salėje vyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas. Šiųmetinis suvažiavimas, trukęs tik vieną dieną, sutraukė per 120 vadovų.

Jau penktadienio vakarą Lietuvos skautijos Taryba buvo susirinkusi į posėdį, kurio metu svarstė suvažiavimui teiktus klausimus. Po Tarybos posėdžio vadovai keliavo į skautininkų įžodį. Įžodžius davė net 14 Lietuvos skautijos narių:

s. Filomenai Galavočienei

s. Linai Jakaitytei

s. Ievai Puodžiūtei

s. Astai Kederytei

s. Editai Andrijauskienei

s. Viktorijai Amrozevičiūtei

s. Aistei Lukaševičiūtei

s. Gražinai Pužauskienei

s. Raimondai Gustainienei

s. Ritai Kapočienei

s. Beatričei Leiputei

br. Matui Dominui

br. Visvaldui Varžinskui

br. Šarūnui Andriulevičiui

 

Taip pat posėdžio metu buvo suteikti šeši skautininko laipsniai:

s. Janinai Joneliūnienei

s. Vitai Gudynienei

s. Aleksandrai Jasnauskienei

s. Eglei Naimavičienei

s. Aušrai Polonskienei

br. Mantui Pilkauskui

Suvažiavimą savo įžangine kalba pradėjo br. Valdas Rakutis. Brolis linkėjo nepamiršti, kad skautai turi išlikti tarnaujantis elementas ir dirbti ne tik sau, bet ir kitiems. Ruošti žmones, kurie po to tarnautų savo valstybei ir kurtų rytojaus Lietuvą. "Galvokime globaliai, dirbkime lokaliai" - savo kalbą baigė Valdas Rakutis.

Vyr. skautininkas Tomas Rakovas pristatė 2011 metų veiklos ir finansines ataskaitas. Su veiklos ataskaita galite susipažinti čia. Savo ataskaitą taip pat pristatė Taryba ir Kontrolės komisija. Išklausius Tarybos ir Kontrolės komisijos išvadų, organizacijos veiklos ataskaita buvo patvirtinta suvažiavimo delegatų.

 

Taip pat buvo pakeisti kai kurie Lietuvos skautijos įstatai bei nuostatai:
- Nuo šiol LS kontrolės komisiją rinksime ne 1 m. kadencijai, bet 2 m.;
- Vadovų suvažiavimai bus rengiami ir ataskaitas pateikiamos per keturis pirmuosius metų mėnesius, o ne per du, kaip buvo iki šiol;
- LS Taryba galės rinktis daugiau negu vieną pirmininko pavaduotoją.

Po įstatų keitimo vadovai susipažino su kandidatų į Tarybą, Etikos ir Kontrolės komisijas, kalbomis.

Vėliau sekė vyr. skautininko pristatytas LS 2012 m. veiklos planas bei jo pavaduotojos s. Justinos Baliūnaitės svarbiausių 2012 m. LS renginių pristatymas.

Br. Vilius Viktoravičius po nostalgiško filmuko apie Tautines stovyklas pristatė Jubiliejinės stovyklos štabą. Su Jubiliejinės stovyklos naujienlaiškiu galite susipažinti vasario mėn. "Akelos uoloje".  

S.Gražina Kačergytė taip pat pristatė skautiškų organizacijų apskritojo stalo 2011m. veiklą. Šiuo metu pagrindinis apskritojo stalo interesas - jungtinė 2013 m. Jubiliejinė stovykla.

 

Už nuopelnus Lietuvos skautijai ir visam skautiškam judėjimui Lelijos ordinais buvo apdovanoti:

- Gražbylė Venclauskaitė

- Žydrūnas Pilitauskas

Net 25 Lietuvos skautijos vadovai buvo apdovanoti ordinais už nuopelnus:

Klaipėdos kraštas: Edita Andrijauskienė, Audrius Simpukas, Andrius Grigaliūnas, Joana Grigaliūnienė, Egidijus Beržanskas, Gintautas Stulga, Jūra Dindienė, Vilija Juzvienė, Dainius Juzva, Mindaugas Blagnys, Aušra Kundrotienė, Ieva Žilinskienė.

Vilniaus kraštas: Rita Ulkienė, Urtė Penkauskaitė, Vytautas Rukštelė, Vaidas Ulkė, Algimantas Kuras, Povilas Kasperūnas.

Marijampolės kraštas: Vita Gudynienė, Janina Joneliūnienė, Daiva Kudulė.

Kauno Kraštas: Rimutė Lukošienė.

Šiaulių kraštas: Irma Gorytė, Romualdas Prascevičius.

----

Į Lietuvos skautijos Tarybą buvo išrinkti:

1. Visvaldas Varžinskas

2. Vytenis Simokaitis

3. Rūta Jurkšaitė

4. Viktorija Ambroževičiūtė

5. Janina Joneliūnienė

6. Rolandas Žiogelis

7. Lina Dzimidaitė

8. Juozas Žemaitis

Naujoji Etikos komisijos sudėtis:

1. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

2. Dalia Navickaitė

3. Marius Pozniakovas

Naujoji Kontrolės komisijos sudėtis:

1. Lina Jakaitytė

2. Edita Andrijauskienė

3. Eglė Budrytė

4. Milda Vaičiūnaitė

5. Donatas Kaminskas

Sveikiname visus vadovus apdovanotus ordinais, o pradėjusiems eiti naujas pareigas linkime sėkmės ir ryžto! Taip pat dėkojame visiems baigusiems savo kadencijas - jūsų darbas buvo labai svarbus visai organizacijai.

Lietuvos skautijos informacija

Apie suvažiavimą informavo:

Kauno diena

- Lietuvos radijo laida "Ryto garsai" (nuo 09:06 min.)