Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-25

Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas - jau šiandien (atnaujinta 16:52)

Šiandien Kaune prasidėjo Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas.

Šiandien Kaune prasidėjo Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas.

Jau penktadienio vakarą Lietuvos skautijos Taryba buvo susirinkusi į posėdį, kurio metu svarstė suvažiavimui teiktus klausimus. Po Tarybos posėdžio net 14 Lietuvos skautijos narių davė skautininko įžodžius. 

Žemiau rasite operatyviausias naujienas.

10:23 Sveikinimo kalbas pradėjo Mindaugas Kuliavas, Jaunimo reikalų departamento direktorius, linkėdamas būti pirmaisiais gerų darbų daryme. Taip pat dalyvius sveikino Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Vidas Abraitis, Kauno mero patarėjas Aurimas Ramoška, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas Jonas, Skautiškų organizacijų apskritojo stalo pirmininkė Gražina Kačergytė. Palaiminimą suteikė dvasios vadas Antanas Mačius. 

Įžanginę suvažiavimo kalbą sakė brolis Valdas Rakutis. Brolis priminė seną skautišką mintį - "Sunkius darbus mes darom labai greitai. Neįmanomiems reikia šiek tiek daugiau laiko" bei samprotavo apie pagrindines organizacijos problemas ir galimus jų sprendimus jų sprendimus. 

12:03 Vyriausiasis skautininkas Tomas Rakovas pristatė 2011 m. veiklos ir finansines ataskaitas. Tarybos pirmininkas Tomas Broga supažindino su metų Tarybos veikla. Su visa informacija galite susipažinti žemiau esančiame ataskaitiniame leidinyje. Abi ataskaitos suvažiavimo buvo patvirtinimo.


Lietuvos skautijos veiklos ataskaita 2011 m.


12:49 Brolis Saulius Arlauskas pristatė Lietuvos skautijos įstatų pakeitimus. 

Siūlymas: LS kontrolės komisiją rinkti ne 1 m. kadencijai, bet 2 m.

Nubalsuota: už.

Siūlymas: Vadovų suvažiavimą rengti ir ataskaitas pateikti per keturis pirmuosius metų mėnesius, o ne per du, kaip buvo iki šiol. 

Nubalsuota: už.

Siūlymas: LS Tarybai leisti rinkti daugiau negu vieną pirmininko pavaduotoją.

Nubalsuota: už

13:13 Prasideda kandidatų į Tarybą prisistatymai

Visvaldas Varžinskas: "Aš už tai, kad toliau veikiančių vienetų problemos pasiektų organizacijos valdomųjų organų ausis. Turi būti realizuoti jų lūkesčiai"

Vytenis Simokaitis: "Mano pagrindinis interesas Taryboje - jaunimo politika."

Rūta Jurkšaitė: "Dalyvavimas Tarybos veikloje man yra iššūkis."

Viktorija Ambroževičiūtė" "Siekiu atstovauti Klaipėdos kraštą. Reikia kalbėtis su jaunais žmonėmis ir akcentuoti patirtį gaunamą Taryboje ir Pirmijoje"

Rolandas Žiogelis: "Didžiausia organizacijos problema ta, kad jie nebesupranta, kuo skiriasi nuo kitų organizacijų. Aš skautas iš visos širdies"

Janina Joneliūnienė: "Man aktualios organizacijos problemos. Noriu prisidėti prie jų sprendimo"

Lina Dzimidaitė: "Nebijau prisiimti atsakomybės."

Juozas Žemaitis: "Noriu skautauti vėl."

Kandidatai į Etikos komisiją:

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė: "Eidama į šias pareigas tikiuosi, kad nebus ką veikti t.y., kad visi kaikysis etikos normų"

Dalia Navickaitė: "Visiems reiktų dar kartą permąstyti priesakus"

Aušra Polonskienė: "Jei reikia - galiu."

Marius Pozniakovas nepasisakė

Kandidatai į Kontrolės komisiją:

Lina Jakaitytė: "Matau save šioje veikloje, noriu pabaigti nebaigtus darbus."

Edita Andrijauskienė: "Laukia du metai nuožmios kontrolės."

Milda Vaičiūnaitė: "Mėgstu kontroliuoti."

Eglė Budrytė: "Patinka administravimas ir skaičiukai"

Donatas Kaminskas: "Pareigos atitinka mano tiėsioginį darbą"

16:47 Kol balsų skaičiavimo komisija užsiima rinkimų rezultatais, teikiami ordinai už nuopelnus. Ordinus gavusiųjų sąrašą galėsite rasti skautatinklyje jau kitą savaitę.

16:51 Rinkimų rezultatai: 

Į Lietuvos skautijos Tarybą buvo išrinkti:

1. Visvaldas Varžinskas

2. Vytenis Simokaitis

3. Rūta Jurkšaitė

4. Viktorija Ambroževičiūtė

5. Janina Joneliūnienė

6. Rolandas Žiogelis

7. Lina Dzimidaitė

8. Juozas Žemaitis

Į Lietuvos skautijos Etikos komisiją:

1. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

2. Dalia Navickaitė

3. Marius Pozniakovas

Į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją:

1. Lina Jakaitytė

2. Edita Andrijauskienė

3. Eglė Budrytė

4. Milda Vaičiūnaitė

5. Donatas Kaminskas