Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-12

Sveikiname ir dėkojame!

Sveikiname visus Jubiliejinės stovyklos "Gėrio pėdomis..." konkursų laimėtojus ir dėkojame dalyvavusiems...

Brangūs broliai ir sesės,

su džiaugsmu pranešame jums, kad jau baigėsi 2013 m. Jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis...“ skelbti konkursai.
Pavadinimo konkursą laimėjo pat. sk. s. Vaiva Venclovaitė iš Lietuvos skautų sąjungos.

Emblemos konkursą sk. vytis br. Jurgis Malinauskas iš Lietuvos skautijos, bet jam atsisakius nemokamo kelialapio, jis atiteko antrosios vietos laimėtojai pat. sk. s. Bertai Gruodytei iš Studentų skautų organizacijos.

Dainos konkursas neįvyko, atsiųsti kūriniai neatitiko konkurso reikalavimų.

Dėkojame visiems broliams ir sesėms, dalyvavusiems konkursuose:

Aleksandrui Seliuk, Vydūnui Trapinskui ir Vaivai Venclovaitei iš Lietuvos skautų sąjungos;

Antonijai Norbutaitei, Rūtai Brazlauskaitei, Modestui Sudintui, Laimai Ramanauskaitei iš Žemaitijos skautų organizacijos;

Mindaugui Blagniui, Gabijai Didžiokaitei, Rasai Gliožerytei, Domui Gertai, Dianai Grikienienei, Adelei Janulionytei, Rūtai Jurkšaitei, Skaistei Karčiauskaitei, Kazanavičiams, Deimantei Kovieraitei, Laurynai Lubytei, Daliai Navickaitei, Donatui Staniuliui, Gabrieliui Zaveckui, Almantui Vilbikui iš Lietuvos skautijos;

Grupei „Vienodo žalumo žolė visose pusėse ant tavo suknelės” iš Studentų skautų organizacijos.

Ačiū už jūsų kūrybiškumą, užsispyrimą ir skautiškumą!

Budėkit!