Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-10

Įvadas į žmonių teises

Serijos straipsnių apie tolerancija I dalis

Labas broli, sese nutariau tau papasakoti apie žmonių teises, tolerancija ir kaip pradėti keisti stereotipus, „klišes“. Jei man pavyks šia tema į skautatinklį plėtosiu kas keletą savaičių ar kas mėnesi ir žinoma jei bus susidomėjimas iš jūsų ir nauda, kad rašyčiau 
O dabar trumpai, kodėl domiuosi žmogaus teisėmis? Pagrindinė priežastis yra ta, kad pradėjau dalyvauti projekte „Piliečio žadintuvas“, to projekto metu tapau bendraamžiu švietėju (angl. Peer to peer), dirbu su Nacionalinės socialinės integracijos institutu ir dabar to pasėkoje domiuosi žmogaus teisėmis.
Iš karto atsiprašau už logines, gramatines, stiliaus klaidas, bet tik taip gali mokytis. Jei kils klausimų rašyk per skautatinklį ar facebooką, būtinai atsakysiu.
Mano tikslas bus, kad savo vieneto nariams kai aiškinsite (jei taip darysite per sueigas) jie suprastu, ne tik sausą teoriją, bet ir gautų praktiką.
Jei nori sužinoti patvirtintus faktus, skaityk informacija esančia po praktiniu užsiėmimu.
Sėkmės
Keisti pasauli gali tik pradėdamas nuo savęs!

 

PRATIMAS: ETIKETĖS

Tikslai
• Patyrinėti ryšį tarp to, ko iš mūsų tikimasi, ir to, kaip elgiamės;
• Geriau suvokti mūsų elgesio įtaką kitiems;
• Pradėti diskusiją apie pasekmes, kylančias dėl žmonių skirstymo
remiantis stereotipais.

Trukmė
45 min.

Priemonės
• Lipnūs popierėliai, arba popierius, žirklės ir lipni juosta, bei rašymo priemonė parengti lapeliams.
• „Minčių lietui“ – lenta ir kreida arba didelis popieriaus lapas ir žymekliai.

Pasiruošimas
• kiekvienam grupės nariui reikės po vieną lipnaus popieriaus lapelį, maždaug 5 cm ilgio, 2 cm pločio; galima naudoti ir lipnią juostą bei popierėlius.
• užrašykite vieną būdo bruožą ant kiekvieno lapelio, pavyzdžiui:
neatsakingas, šmaikštus, protingas, nerangus, tinginys, pensininkas, pankas, reperis, metalistas, vėpla, blondinė, gėjus, feministė, romas, žydas, ir kt.
• parinkite užduotį grupei, pavyzdžiui: kartu sukurti plakatą, suplanuoti renginį, į kitą vietą perkelti baldus ar padiskutuoti (paklauskite, pavyzdžiui, „jei populiari muzikos grupė vyktų į jūsų miestą, kokia grupė tai būtų?“, sukurti eilėraštį Kalėdų seneliui, parašyti kreipimąsi į Lietuvos prezidentę/-ą dėl žmogaus teisių situacijos, padengti stalą ir kt., sukurti bendraamžių grupės himną ar logotipą).

Eiga
1. Priklijuokite po lapelį kiekvienam žaidėjui ant kaktos, bet neleiskit pažiūrėti, kas ant jo parašyta.
2. Paaiškinkite grupei užduotį. Pabrėžkite, kad užduoties metu jie turi elgtis vieni su kitais pagal etiketes. Pavyzdžiui, jei kieno nors „etiketė“ yra „tingus“, visi turi elgtis su juo kaip su tinginiu (bet niekada nevartoti žodžio ant lapelio. Neišduokite!).
3. Žaidėjai turėtų stengtis atlikti užduotį ir kartu elgtis su kitais pagal stereotipus, nurodytus lapelyje.
4. Pabaigoje kiekvienas žaidėjas gali spėti, kas buvo parašyta ant jo lapelio, bet tai nėra pagrindinis žaidimo tikslas.

Apibendrinimas
Labai svarbu, kad liktų laiko žaidėjams pasisakyti. Pradėk klausdamas/-a, ar jie galėjo atspėti, kas ant jų lapelio, klausinėkite apie kitus užsiėmimo aspektus:
• Kaip kiekvienas dalyvis jautėsi užsiėmimo metu?
• Ar buvo sunku elgtis su kitais žmonėmis pagal jų „etiketes“?
• Ar kas nors pradėjo elgtis pagal „etiketę“, tai yra ar kas nors, gavęs lapelį „šmaikštus“, nepradėjo pasakoti juokų ir elgtis lyg labai pasitikėtų savimi? Ar kas nors, pavadintas „tinginiu“, nenustojo bendrauti ir dalyvavo užsiėmime?
• Kokias „etiketes“ priklijuojame žmonėms realiame gyvenime? Kaip tai juos paveikia ir kaip tai paveikia mūsų nuomonę apie juos?
• Kas, kaip jūs šiame žaidime, turi tokias „etiketes“ realiame gyvenime?
• Ar jos teisingos?
• Dabar paskatink grupės narius apibrėžtis, ką jie mano kas yra „stereotipai“, „neigiamos išankstinės nuostatos“ bei, diskriminacija“? Po „Minčių lietaus“, kurį gali fiksuoti ant lentos ar lapo – pateik šios temos įvade pateikiamus apibrėžimus. Galite
pratęsti diskusiją ties teorinėje dalyje esančiais klausimais ir pavyzdžiais.
• Pažvelk dar kartą į tai, kas ir kuo jūsų bendraamžių grupėje užsiima, pagal tai - pakeisk vaidmenis.
• Nedaryk išankstinių prielaidų, kam geriausiai seksis tam tikra užduotis.

Patarimas pratimo vedėjui
Būk atidus priskirdamas žmonėms bruožus. Jei, pavyzdžiui, grupės narys yra tingokas, nederėtų jam duoti tokio lapelio. Žaidimo tikslas nėra atskleisti žmonių asmeninę nuomonę apie kitus grupės narius. Tai gali būti labai destruktyvu, todėl to reikėtų vengti.


Teorinė informacija

Kas yra žmogaus teisės?
Yra daugybė apibrėžimų apibūdinti kas yra žmogaus teisės. Mes pateiskime Tau platųjį ir siaurąjį apibrėžimą bei teisės ir politikos mokslų supratimą.
Plačiąja prasme, žmogaus teisės yra tokios teisės, kurias turi kiekvienas asmuo Pasaulyje vien todėl, kad yra Žmogus, iš prigimties. Žmogaus teisės yra tarsi šarvai, kurie apsaugo, jos yra kaip taisyklės, pamokančios kaip galima ar negalima elgtis. Žmogaus teisės yra kaip jausmai, abstrakčios, ir, kaip jausmai, priklauso kiekvienam. Jos yra tarsi gamta, nes gali būti pažeistos, ir kaip dvasia, nes negali būti sunaikintos. Žmogaus teisės yra tarsi laikas, nes visiems yra vienodos: turtingiems ir vargšams, seniems ir jauniems, aukštaūgiams ir žemaūgiams. Jos priverčia mastyti apie savigarbą ir įpareigoja gerbti kitus. Sunku apibrėžti, kas yra žmogaus teisės, kaip ir pasakyti, kas yra gerumas, tiesa ir teisingumas. Tačiau atpažįstame jas visada, kai tik apie jas kalbame.
Siaurąja prasme, žmogaus teisės yra dažnai suprantamos kaip tos, kurios yra įtvirtintos 1948 m. Jungtinių Tautų (JT) priimtoje Visuotinėje Žmogaus Teisių Deklaracijoje bei po jos sekusiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose dokumentuose. Labai svarbu paminėti, kad daugelis valstybių Žmogaus teises yra įtvirtinusios savo šalių Konstitucijose (kaip pavyzdžiui, Lietuva) arba atskiruose teisės aktuose (pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, kur nėra rašytinės konstitucijos).

Kokios yra pagrindinės žmogaus teisių vertybės?
Žmogaus teisių pagrindas yra trys pagrindinės vertybės: žmogaus orumas, laisvė ir lygybė. Žmogaus teisės gali būti suprastos kaip pagrindinių normų, kurios yra būtinos orumui, apibrėžimas, o jų universalumas liudija, kad visi žmonės yra lygūs ir laisvi. Orumo nuo lygybės bei laisvės atskirti negalima. Šios vertybės iš tiesų yra viskas, ko reikalauja žmogaus teisių idėja.
Pagarba kitiems, nes pagarbos trūkumas neįvertina jo/jos asmenybės ir orumo. Nediskriminacija, nes žmogaus orumo lygybė reiškia, kad negalime teisti žmonių pagal netinkamus fizinius (ar kitus) bruožus.
Tolerancija, nes netolerancija – pagarbos trūkumas dėl skirtumų. Lygybė nėra tapatiškumas ar vienodumas. Tolerancija yra laisvo žmogaus apsisprendimas būti tokiu, kokiu nori būti ir leisti kitam
tokiu būti.
Teisingumas, nes žmonės savo prigimtimi yra lygūs, ir su jais turi buti elgiamasi vienodai.
Atsakomybė, nes pagarba kitų teisėms yra žmogaus atsakomybės prisiėmimas už savo poelgius.

Kodėl turėtume jas gerbti?
Visų pirmiausia, nes tai yra mūsų moralinė pareiga. Tiksliau sakant, tai yra mums naudinga pareiga, tam kad mūsų pačių teisės būtų gerbiamos. Kaip Džonas Lokas, kalbėjo apie laisvės ir teisės santykį, „mūsų laisvė daryti tai ką norime, pasibaigia ten kur prasideda kito žmogaus laisvė“. Tik įsivaizduokite, jei nebūtų gerbiama kiekvieno asmens teisė į gyvybę. Turbūt nenorėtumėte tokioje šalyje gyventi, kur ši teisė
negerbiama – kur policija neieško ir netiria nusikaltimų, teismai neteisia nusikaltusių asmenų? Tačiau, ir pastariesiems, nusikaltėliams Žmogaus Teisės naudingos, nes pavyzdžiui absoliuti dauguma valstybių panaikino mirties bausmę.

Kas turi žmogaus teises?
Visi. Vaikai, vyrai, moterys, Afrikos gyventojai, amerikiečiai, europiečiai, pabėgėliai, bedarbiai, dirbantieji, bankininkai, labdaros darbuotojai, moksleiviai ir mokytojai, šokėja ir nusikaltėliai, vagys ir policininkai, gėjai ir lezbietės, Žmogaus Teisių gynėjai ir jų pažeidėjai. Išimčių nėra. Svarbu pabrėžti, kad Žmogaus Teises kiekvienas atskirai, o ne kaip grupė. Pavyzdžiui, kiekvienas vaikas, bet ne todėl, kad pagal amžių priklauso vaikų kategorijai, bet todėl kad pirmiausia yra Žmogus.


                                                                                           Brolis Lukas Kornelijus Vaičiakas