Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-23

Dainų konkursui "Gražių dainelių daug girdėjau" pasibaigus

Dainų konkurso prizininkai ir specialiųjų prizų laimėtojai

Skautai dainuoja visur: stovykloje, žygiuose, sueigose, o vakarai stovykloje prie laužo skambant dainoms nepakartojami. Dainos padeda bendrauti, geriau pažinti gimtąjį kraštą, liaudies kūrybą.  Sausio 21 d. Kaune nuaidėjo nuskambėjo jau tryliktasis dainų konkursas "Gražių dainelių daug  girdėjau 2012", skirtas v.s. Felikso Šakalio atminimui.

 

Dėkojame visiems broliams ir sesėms, savo skambiais balsais džiuginusiais žiūrovus bei sveikiname tryliktojo dainų konkurso prizinkus: 

 

Jaunesniųjų skautų ansambliai

1 vieta - Marijampolės kr. Prienų  Šilo dr. jaun. sk. ansambliui

2 vieta - Kauno kr. Ąžuolyno dr. jaun. skautų ansambliui ir

            Šiaulių kr. Aitvarų dr. jaun. skautų ansambliui

 

Jaunesniųjų skautų solistai

1 vieta - Klaipėdos kr. Švėkšnos Alicijos Rugytės dr. solistei jaun. sk Darijai Freitikaitei ir

             Alytaus kr. Gedimino dr. solistui jaun.sk. Audriui Kričenai

2 vieta - Marijampolės kr. Prienų  Šilo dr. jaun. sk. solistei Airai Radvilavičiūtei ir

             Alytaus kr. Margirio dr. solistei jaun. sk. Emilijai  Grušelionytei

 

Skautų solistai

1 vieta - Klaipėdos kr. Švėkšnos Alicijos Rugytės dr. sk solistei Ievai Daučytei ir

              Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. solistei Dianai Donauskaitei

2 vieta - Šiaulių kr. solistei sk. Tomai Genevičiūtei

              Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. solistei Jolantai Beniušytei  ir

              Vilkijos Ąžuolų t. solistė pat. sk. Rasuolei Laurinavičiūtei

3 vieta - Utenos kr. Svėdasų dr.solistei  skautė Aušrinei Neniškytei

                Panevėžio kr. Algirdo Gustaičio dr. solistei sk. Ievai Šešetaitei ir

             Utenos kr. Svėdasų solistei pat. sk. Samantai Veršelytei

 

Skautų duetai

1 vieta - Panevėžio kr. Jurgio Kairio dr. Kamajų skaučių duetui ir

             Kauno kr. Žiežmarių  Skirgailos dr. pat. sk. duetui Godai ir Mildai Girsaitėms

2 vieta - Utenos kr. Svėdasų skaučių duetui Ugnei Tamulytei ir Jelenai Babajan

3 vieta - Alytaus kr. Pilėnų t. Vinco Krėvės dr.  skautų duetui

 

Skautų ansambliai

1 vieta - Kauno kr. Dubysos t. Žvėrūnos dr. pat. skaučių ansambliui ir

            Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. skaučių ansambliui

2 vieta - Marijampolės kr. Prienų  Šilo dr. skautų ansambliui

             Panevėžio kr. Jurgio Kairio dr. Kamajų pat. skaučių ansambliui ir

             Marijampolės kr. Kazlų Rūdos K. Griniaus dr.  pat. sk. ansambliui

3 vieta - Kauno kr. Žiežmarių Skirgailos dr. skautų ansambliui

             Panevėžio kr. Bakutės dr. sk. ansambliui ir

             Alytaus kr. Pilėnų  t. Eičiūnų dr. sk. ansambliui

  

Vadovų ansambliai

1 vieta - Marijampolės kr.  Mildos dr. vyr. skaučių ansambliui

2 vieta - Kauno kr. Raganos būrelio vyr. skaučių ansambliui

                Šiaulių kr. skautų vadovų ansambliui „Saliutas“ ir

             Alytaus  kr. skautų vadovų ansambliui.

 

 GRAND PRIX atiteto- Telšių kr. Rietavo Vykinto dr. pat. skautų ansambliui

  

Vyr. skautininko prizas atiteko Šiaulių kr. Aitvarų dr. jaun. skautų ansambliui

Žiūrovų prizas iškeliavo- Marijampolės kr. Kazlų Rūdos K. Griniaus dr. Stumbrų  sk. pat. sk. ansambliui

Prizas už sąmojingumą ir sąmoningumą paskirtas- Marijampolės kr. Kazlų Rūdos K. Griniaus dr. Stumbrų  sk. pat. sk. ansambliui

Už skautišką prisistatymą specialiu prizu apdovanotas Šiaulių kr. skautų vadovų ansamblis „Saliutas“

Už privalomą dainą prizas skirtas  Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. skaučių ansambliui

Prizus už liaudies dainą gavo- Telšių kr. Rietavo dr. pat. skautų ansamblis ir Utenos kr. Svėdasų  solistė pat. sk. Toma Matulevičiūtė

Už savo kūrybos dainą prizas paskirtas Alytaus kr. Pilėnų t. „Eičiūnų“ dr. solistei pat. sk. Akvilei Vervečkaitei

Šiaulių krašto prizas "Už nuostabius prisiminimus" Panevėžio krašto Jurgio Kairio draugovės jaunesniųjų skaučių duetui 

Kauno krašto Ąžuolų tunto prizas paskirtas Šiaulių krašto vadovų ansambliui

 

Nuoširdžiai dėkojame konkurso rėmėjams:

Panevėžio Rotary klubui, Lietuvos universitetų moterų asociacijai, patogupirkti.lt, UAB „Veiverių žirgynas“, UAB „Baltijos arsenalas“, Žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui, poetui Stasiui Bulzgiui, Benjaminui Žemaičiui,

 

Po konkurso apie mus rašo ir rodo:

- www.internetinetv.lt

- Lietuvos naujienų agentūra ELTA

- Naujienų portalas DELFI

- Naujienų portalas DELFI (piliečio skiltis)

- Naujienų portalas ALFA

- www.titles.lt

- www.manomuzika.lt

- www.glaustai.lt