Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-20

Brangindamas savo garbę...

Taigi, ką Veiverių skautai ir skautės sako apie garbę?

Taigi, taigi. Vykdydama mėnesio iššūkį paruošiau keletą klausimėlių apie garbę, savo draugovės skautams. Iš tiesų, tai buvo nemažai diskusijų, netgi ginčų, bet visais atvejais buvo pasiektas kompromisas ir susitarimas. :)

O dabar...

Ką apie garbę mano Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugovės vilkiukai: Miglė, Akvilė, Nojus, Augustė, Gabrielė, Kamilė, Nojus, Domas? Taigi šiems vilkams, garbė - tai kai padarai ką nors gero ir nereikalauji atlygio. Jie sako , kad šiandien garbė - tai meilė kitam žmogui. Garbingas poelgis - tai kai kitam žmogui už gerą darbą atsidėkoji arba tiesiog pasakai "Ačiū". Vilkiukai nepritaria blogam elgesiui, bei mano, kad brolių ir sesių garbė nesiskiria. Jų atžvilgiu, skautiškos garbės pavyzdys yra gerieji darbeliai.

 

Tiesą sakant, tiek išminties iš vilkų nesitikėjau, bet jeigu skaitot šitą straipsnį -  Ačiū vilkams!

 

*Galiu pasidžiaugt - mano sesė neseniai davė vilkiukės įžodį.* :)

Išklausėme vilkų, o dabar labai įdomu sužinoti, ką apie garbę mano draugovės skautai geltonieji. :)

 

Sesės Raminta, Sandra ir Justina galvoja, kad garbė, tai sunkiai užsitarnaujama žmonių pagarba. Jos sako, kad garbingas žmogus, tai tas kuris ką nors gero padarė tautai ir kad garbingas žmogus yra geros širdies. Taip pat, jos mano kad nedera daryti negarbingų poelgių ir kad brolių bei sesių garbė nesiskiria. Vilkiukai apie garbę turėtų žinoti ir skirti kokie poelgiai yra garbingi, o kokie ne. Jų manymu skautiškos garbės pavzdys yra pagarbumas ir draugiškumas.

 

Broliai Einaras ir Arminas sako, kad garbė, tai kai visi tave gerbia. Šiandien skautui ji reiškia, kad visi tave gerbia kaip skautą. Jie kalba, kad negarbingas elgesys yra negražus, o brolių ir sesių garbė šiektiek skiriasi. Apie garbę vilkiukai turi žinoti kas yra garbingas skautas. Ir skautiškos garbės pavyzdžiai - tai kai stengiesi padėti kitam broliui ar sesei nenuleisti rankų.

 

Sesės Ugnė, Viktorija bei Evelina žino, kad garbė, tai kai žmogų gerbia už įvairius nuopelnus. Jų manymu šiandien nevisi supranta kas yra garbė ir garbingas elgesys yra kilnus ir geras. Sesės kritiškai vertina blogus poelgius ir jiems nepritaria. Taip pat, jos sako, kad brolių ir sesių garbė skiriasi. Ką turi apie garbę žinoti vilkiukai? Jie turi žinoti, kad garbė, tai taip pat buvimas draugišku, tiesiu ir visada lankyti skautų sueigas. O skautiškos garbės pavyzdžiai, tai yra taip pat gerbimas kitų žmonių.

 

Sesės Žilvija ir Diana sako, kad garbė, tai yra jausmas kai aplinkui esantys žmonės tavimi didžiuojasi. Jų nuomone, šiandien garbė vertinama, bet nevisi supranta, kas ta yra. Garbingas elgesys - tai kai pagelbėji kitam, o negarbingas - tai kai nepadedi ir nejauti pagarbos kitam. Brolių ir sesių garbė skiriasi, nes broliui, pavyzdžiui, garbė tai kai ką nors išgelbėji. Skautiškai garbingo žmogaus bruožas yra nesavanaudiškumas.

Broliai Valentinas, Lukas ir Erikas, kalba, kad garbė - tai yra seves ir kitų gerbimas, bei kitų pasitikėjimas tavimi. Šiandien garbė simbolizuoja pasitikėjimą. Šiems broliams negarbingas elgesys yra smarkiai nepriimtinas. Jie mano, kad brolių ir sesių garbė skiriasi, o apie garbę vilkiukai turi žinoti, kad garbė yra gerai. Skautiškos garbės pavyzdžiai tai yra visokeriopa pagalba kitam.

 

Tai štai ką apie garbę sako mūsų skautai. Su jais buvo šaunu kalbėtis, stebėti, kaip jie dirba grupelėse. Ačiū, jums labai! :)

*Sausio 13-tosios proga skautai ant skausmo kalnelio.:) *

Ir...

Ką apie garbę sako, mūsų patyrę skautai?

Sesė Viktorija mano, kad garbė tai užsitarnautas geras vardas, bet garbė šiais laikais nelabai ką reiškia, o turėtų reikšti daug ką. Garbingas žmogus yra geras, o negarbingas - blogas. Šiai sesei nepatinka šalia esančiujų, negarbingi poelgiai. Vilkiuikai apie garbę turi žinoti, ką ji reikšia, o skautiškos garbės pavyzdžiai, tai yra pagalba kitiems.

 

Sesė Virginija sako, kad garbė tai yra pagarba kitam, sau ir Tėvynei. Skautui ji reiškia, kad gerbi kitą skautą. Jai nepatinka aplinkinių negarbingi poelgiai, o brolių ir sesių garbė nesiskiria. Ši sesė sako, kad vilkiukai ir kandidatai į skautus, turi žinoti, kad garbė tai taip pat tarnavimas Dievui ir Tėvynei ir pagalba artimui - juk tai - jų būsimasis įžodis.

 

Brolis Jonas galvoja, kad garbė tai kai kiti apie tave yra teigiamos nuomonės. Šiandien garbė beveik nieko nereiškia. Jonas sako, kad kai negarbingi poelgia pasiekia beveik nusikaltimo lygį, galima pasitelkti pareigūnus (blogiausiu atveju). Dar jis sako, kad vilkams apie garbę visko žinoti nebūtina, bet esmę jie turi "pagauti". Skautiškos garbės pavyzdys - tai kai galvoji ką darai stovyklose ir sueigose, ir kai deramai elgiesi su kitais žmonėmis.

 

Sesė Viktorija sako, kad garbė yra geras vardas, taip pat kai nedarai to ko neleidžia tavo įsitikinimai. Garbė, šiais laikais beveik nieko nereiškia paprastam žmogui, bet skautui ji turi daug ką reikšti. Ši sesė sako, kad kai saves negerbi, tai negerbi ir kitų. Jai pasidaro gaila žmoniu besielgiančiu negarbingai. Jos nuomone, brolių ir sesių garbė nesiskiria. Apie garbę vilkiukai turi žinoti, kad jie privalo laikytis savo duoto žodžio ir pažado.

 

*Įžodis.*

Apibendrinant galiu pasakyti, kad mano draugovės skautai, tiek vilkai, tiek citrinos ir vyšnios, puikiai supranta, kas yra garbė.

Pabaigai, pridėsiu dar keleto filosofų, mąstytojų ir asmenybių pasakymų apie garbę.

Ką gerbiame, tam niekuomet nepataikaujame dėl to, kad pagarba vertinama, o iš meilikavimo pasišaipoma. - Publijus Siras.
Ne klaidos taisymas, o atkaklus jos laikymasis žemina bet kurio žmogaus ar žmonių organizacijos garbę. - Bendžaminas Franklinas.
Gėda ir garbė - kaip drabužiai: kuo labiau nuskarę, tuo mažiau jais rūpinamasi. - Apulėjus.
Į tuščiagarbį žmogų niekas, išskyrus jį patį, nekreipia dėmesio. - Ezopas.
Taigi tiek šiam kartui. Tikiuosi, kad šitas straipsnis jus įkvėps patiems pakalbėti su savo skautais (ir ne tik) apie garbę ir jų nuomones parodyti kitiems.
Ačiū, kad išklausėt (dar kartelį) :)))

,- s. Nora.