Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-14

Eilinis LS vadovų suvažiavimas 2012 (atnaujinta 02-15)

Lietuvos skautijos Taryba kviečia į eilinį Lietuvos skautijos suvažiavimą

Suvažiavimo vieta: Kauno m. savivaldybės posėdžių salė, Laisvės al. 96, Kaunas.

Data: 2012 m. vasario 25 d.

SVARBU: šiais metais eilinis Lietuvos skautijos suvažiavimas vyks vieną dieną.

Suvažiavimo darbotvarkę bei įstatų ir nuostatų pakeitimo projektą galite rasti čia.

Neturinčius kur nakvoti, kviečiame apsistoti skautų name (Trakų g. 18, Kaunas). Nakvynės kaina 5 lt. ir gerasis darbelis skautų namui.

Suvažiavimo delegatus, norinčius nakvoti Kaune, kviečiame planuoti nakvynę Kauno Šviesos pradinėje mokykoje-darželyje. Informacija, kaip rasti mokyklą adresu http://www.sviesa.kaunas.lm.lt/

Dalyviai
Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas.
Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai.
* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2012  m. susimokėjusių draugovių vadovams

Registracija
Suvažiavimo delegatai ir svečiai iki vasario 10 d. turi užsiregistruoti adresu info@skautai.lt, nurodydami vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą.

Programa
 Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2011 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai, Kontrolės ir Etikos komisijos nariai. Taip pat suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2012 m. nacionaliniais renginiais, naujausia informacija apie Jubiliejinę stovyklą. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau. Sekite informaciją.
* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2012  m. susimokėjusių draugovių vadovams.

 

Klausimai suvažiavimui
Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2012 metų vasario 10 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkui Tomui Brogai el. adresu taryba@skautai.lt

Kandidatams į Lietuvos skautijos Tarybą
Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos narys, turintis paskautininko ar aukštesnį vyresniškumo laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais Taryba atsinaujina 8 nariais. Tarybos narių kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Lietuvos skautijos tarybą iki vasario 10 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka ir delegavimui reikalingus dokumentus arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją
Kandidatuoti į Kontrolės komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys, ne jaunesnis nei 21 metų. Kontrolės komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos kadencija yra 1 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos kontrolės komisiją iki vasario 10 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Etikos komisiją
Kandidatuoti į Etikos komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys, ne jaunesnis nei 25 metų, turintis skautininko laipsnį. Etikos komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Etikos komisijos kadencija yra 2 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos Etikos komisiją iki vasario 10 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

 

Vasario 24 d. (penktadienį), 19 val. (Trakų g. 18, Kaunas) įvyks LS Tarybos posėdis, kuriame bus suteikiami aukštesnieji vyresniškumo laipsniai vadovams.

Kandidatų dokumentus (krašto vadijos protokolo išrašą su rekomendacija ir kandidato skautišką CV su nuotrauka) laipsniams gauti siųsti iki vasario 10 d. Tarybos pirmininko pavaduotojai s. Eglei Andrejevaitei-Kvedarienei adresu egleandrejevaite@gmail.com

Kaip atvykti:

 


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą