Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-06

Padėk išrinkti patį pačiausią vadovą!

Iki sausio 15 d. dar gali siūlyti konkursui patį šauniausią, patį geriausią, linskmiausią ir visokiausią vadovą. PASKUBĖK!

Ar tavo vadovas pats šauniausias? Ar tavo vadovas pats geriausias, linksmiausias ir visoks -iausias? Jei taip, leisk visiems tai sužinoti!

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet skelbiamas PATS PATS vadovo konkursas! Siūlome jums, mieli broliai ir mielos sesės, nominuoti ir patiems išrinkti patį nuostabiausią ir šauniausią vadovą!

Šiais metais siūlomos nominacijos yra:

1.  Metų atradimas;

2.  Metų pasakorius;

3.  Metų žygeivis;

4.  Metų išradingiausias;

5.  Metų mama/tėtis (pats rūpestingiausias).

Jei jūsų vadovas tinka į kurią nors vieną ar net kelias nominacijas, tada skubėk iki sausio 15d. siųsti:

*Vadovo vardą, pavardę, draugovę ir pareigas;

*Nuotrauką;

NEPAMIRŠK parašyti, KODĖL nominuoji savo vadovą į kurią nors nominaciją! Juk svarūs tavo argumentai padės vadovui laimėti.

Visą informaciją siųskite sesei Vilmai Staugaitienei, suaugusiųjų skyriaus vedėjai,  el.paštu staugaite@gmail.com

Sausio 16d. skautatinklyje prasidės atviras balsavimas! Kiekvienas skautas galės balsuoti už pasirinktą vadovą. Balsavimas tęsis iki "Gražių dainelių daug girdėjau" konkurso, t.y. iki sausio 21d.

 

Konkursą organizuoja Lietuvos skautijos Pirmija.