Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-24

Su šventomis Kalėdomis!

Džiaukimės! Dalinkimės! Budėkime!

'"Sakydamas budžiu, žmogus nori pasakyti ne vien tai, kad yra pabudęs, bet ir tai, kad

žiūri, jeib aplink jį viskas tvarkinga pasiliktų, kad jis nori visa apsaugoti, kas yra gera, ir pats vykdyti, kas gera."

Vydūnas

 

   Mieli, sesės ir broliai,

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų!

Džiaukimės - tegul būna širdys pilnos šilumos ir plaučiai pilni juoko!

Dalinkimės - neškim šviesą ir gerąją žinią savo mintimis, žodžiais ir darbais!

Budėkime - Dievui, Tėvynei ir žmonėms, kad viskas aplink mus gera būtų!

 

Šventą Kalėdų rytą linkime Jums džiugesio, darnos ir dvasios stiprybės visuose Jūsų gyvenimo nuotykiuose!


Lietuvos skautijos vardu,

Vyriausiasis skautininkas

Tomas Rakovas