Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-17

Ketvirtasis Advento sekmadienis

Malda uždegant ketvirtąją vainiko žvakę.

          Per Jėzų apreiškiama didžiausia ir tobula Dievo meilė. Per Kalėdas mes pamatome, jog ši meilė tampa žmogumi. Tie, kurie tiki Jį ir vykdo Jo valią, gyvena meilėje. Meilė pakeičia ir padaro tobulus visų mūsų darbus. Meilė niekada nesibaigia. Šiandien uždegame šią žvakę, kad prisimintume, jog Dievas yra meilė. Garbindami Dievą angelai giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“.(Lk 2,14)

Jeigu nori žmonės gyventi ramybėje (be karo, bado, chuliganų, vagių, krizių ir t.t.), turi būti garbinamas Dievas aukštybėse......

 Ketvirtasis advento sekmadienis –

 Angelų (Meilės) sekmadienis

 

Žegnojamės: Ateik, Viešpatie, apšviesk mūsų gyvenimą, augink mus savo meile.

 Ateik, Viešpatie.

 

Iš evangelijos pagal Luką:

„Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji  garbino Dievą, giedodama: Garbė Dievui Aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

 

Melskimės.

O, meilės Dieve, Emanueli, Dieve su mumis,

Čia esame, kad kartu melstume:

Siųsk savo šviesą į mūsų širdis.

Padėk mums pasiruošti tai Tavo sugrįžimo dienai.

Leisk mums pasilikti Tavyje,

Tavo begalinė meilė tepersmelkia mūsų vidų.

Padaryk mus pajėgius rodyti Tavąją meilę išoriniam pasauliui šiandien ir visada.

Amen.

 

Žegnojamės: Tepalaimina ir tesaugo mus savo meilėje Dievas: Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia

Amen.