Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-07

Skautiškai AČIŪ - už tai kad esat!

Aš noriu padėkoti tiems, kurie man padėjo, pralinksmino, paguodė, bent tiek būsiu jums atsidėkojus, nes jaučiuosi skolinga. :)

Tai va, vis norėjosi padėkoti Jums, broliai ir sesės, kol pagaliau radau būdą, kaip dar kartą Jums pasakyti AČIŪ.

Tai gi,

AČIŪ,

Vadovei Janinai, už tai kad po ilgos pertraukos, vėl priėmė į savo draugovės šeimą.

sesei Gabijai, mano dviejų angliukų sesei (:D), už supratingumą, juoką, nebylius pašnekesius ir už visą laiką praleistą kartu. :)*

 

 

sesei Onytei, už tai kad apkabinai, ir leidai išsilieti, tikrai sunkiais momentais. :)*

 

broliui Gabrieliui, už smagias akimirkas (juk supranti apie ką aš) :D

 

sesei Rūtai, už visus patarimus bei teisingą kritiką :)*

 

Didelis AČIŪ, Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugovei, mano draugovei, nes Jūs motyvuojat mane labiausiai :)*

 

Nepykit, jei kurio nepaminėjau, ir žinokit kad šiuo straipsneliu AČIŪ sakau VISIEMS Broliams ir Sesėms.

Dar kartą,

AČIŪ už tai kad esat.

 

,- sesė Nora.