Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-06

WOSM Europos ir Eurazijos regionų susitikimas

Tomas apie Europą ir Euraziją WOSM

   Lapkričio 25-27 d., teko laimė apsilankyti Čekijos sostinėje Prahoje, kur vyko pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) Europos ir Eurazijos regionų skautiškų organizacijų susitikimas. Rašau šį straipsiuką, norėdamas su Jumis pasidalinti įspūdžiais iš šio skautiško susitikimo ir trumpai papasakoti, ko ten važiavau ir kas ten vyko, kad geriau suprastumėte pasaulinius skautiškus vandenis.

   WOSM Europos ir Eurazijos skautų regionų susitikimas  -  visų pirma yra politinis atstovavimo renginys, skirtas stiprinti ryšius tarp Europos ir Eurazijos skautiškų organizacijų.  Dalyvių profilis – aukščiausi organziacijų pareigūnai – skautiškų organizacijų tarptautiniai sekretoriai, pirmininkai. Tą reikia atsiminti, dalyvaujant tokiuose renginiuose ateityje. Šis susitikimas –  tėra antras dviejų regionų bendradarbiavimo renginys (pirmasis vyko Kijeve  2009 m., LS ten atstovavau taip pat aš). Iš tiesų, susitikimo metu labai jautėsi, kad ledai tarp Europos ir Eurazijos skautiškų organizacijų pajudėjo, skautiškos organizacijos jau vykdo nemažai bendrų projektų. Pavyzdžiui - Danijos ir Armėnijos skautai pernai rengė bendrus vadovų mokymus, Suomijos roveriai stovyklavo Rusijoje, Baltarusijos skautai dalyvavo Lietuvoje vykyusiame BalticJam, Ukrainos ir Rusijos skautai dar šiemet dalyvavo Vilkijos skautų projekte. Nuotaika ir renginio pobūdis šiemet buvo visiškai skirtingas nuo to, kas buvo Kijeve. Prieš du metus bendra susitikimo nuotaika buvo labai skeptiška - „kodėl turėtume susitikti? Jei norėsim, tai ir šiaip bendrausim“. Kijeve  Tuo tarpu šių metų susitikime jau labai jautėsi, kad organziacijos turi nemžai bendros patirties ir noro veikti drauge.

  Renginyje šiemet dalyvavo apie 50  dalyvių iš  15  valstybių – Lietuvos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Šveicarijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Ukrainos, Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos, Rusijos, taip pat buvo visa krūva abiejų regionų ir pasaulio komitetų narių, biuro narių ir  WOSM generalinis sekretorius Luc Panissod.

  Svaitgalio metu buvo daug  dirbama mažomis grupėmis, aiškinantis orgnizacijų poreikius ir galimybes. Man patiko užsiėmimas "Speed dating" (ang. greiti pasimatymai), kai kiekvienas turėjome vos porą minučių pristatyti savo organizaciją, asmeniškai bendraujant su skautu iš kito regiono organizacijos. Tokiu būdu galima greitai sužinoti daug informacijos, atrasti draugų, su kuriais bendrauti įdomiausia. Iš esmės, situacija Eurazijos regione nepasikeitė, organizacijoms, kaip ir Lietuvoje, trūksta mokymų, metodikų vadovams, kompetencijų jaunimo programos įgyvendinime. Didesnėse valstybėse – ryškus susiskaldymas tar daugelio skautiškų organizacijų.

Šiaip, verta žinoti, kad pasauliniu mastu labai svarbios tampa specializuotos paramos ar konsultacijų programos. WOSM tai vadina "Global support" Užuot organizavus daug įvairiausių mokymų ar susitikimų, WOSM kiekviename regione siūlo skautiškoms organizacijoms savo konsultantų, ekspertų pagalbą sprendžiant specifinius organzacijų klausimus pačioje šalyje. Taigi, pasaulio skautų organizacija veikia tarsi konsultavimo įmonė. Šiuo metu yra formuojamas pasaulinis skautų savanorių ekspertų tinklas, kurie galėtų prisijungti prie šios "konsultacinės veiklos" kitų šalių skautų organzacijose.

Kaip manote, gal ir Lietuvos skautijai reikėtų veikti panašiai? Manau, užsakomieji mokymų skyriaus mokymai yra tokios veiklos užuomazga, kai organizacija važiuoja pas savo vienetus, užuot kvietusi vienetus į renginius. Gal reikėtų veikti aktyviau siūlant pirmijos "paslaugas"?

Sakyčiau, vienas iš svarbiausių susitikimo pasiekimų -  sustiprintas ryšys su Gruzijos organizacija, sukurta idėja bendram mokymų projektui apie skautų dalyvavimą jaunimo politikoje. Su Gruzijos atstovėmis buvau pažįstamas jau seniau, todėl šį kartą buvo galima iš karto eiti prie konkrečių dalykų aptarimo. Šiemet jau du kartus teikėme bendrą mokymų projektą JTBA, tačiau projektas nepraėjo, nes agentūros atstovams atrodė labai skautiškas. Prisėdome, skyrėme laiko apgalvoti, kaip norėtume bendrauti ateityje ir ką reikėtų tobulinti projekte. Gruzijoje šiuo metu yra kuriamas nacionalinis jaunimo politikos įstatymas ir skautai, būdami didelė jaunimo organizacija, siekia aktyviai prisidėti formuojant šalies jaunimo reikalus. Nusprendėme, kad šioje srityje galime daug nuveikti drauge. Planuojame paruošti bendra projektą iki vasario 1 d.

Kitas dalykas - ryšiai su Baltarusijos ir Ukrainos skautais. Šios valstybės yra visiškai netoli mūsų, bendra skautų veikla gali būti puiki galimybė keliauti ir pažinti šias šalis ir jų žmones. Baltarusijoje skautams veikti sudėtinga, nepaisant to, organzacija stiprėja ir plečiasi. Reikėtų pasidžiaugti, kad Baltarusijos skautų organizacija dabar taip pat yra WOSM pilnateisė narė. Daug aktyvių skautų vienetų yra Smurgainių ir Gardino apylinkėse, geografiškai tai labai arti Vilniaus. Jau dabar baltarusiai kviečia atvykti į jų stovyklas vasarą, daugiau informacijos užsienio ryšių skyrius pateiks pavasariom. Ukrainiečiai, taip pat kviečia į savo nacionalinę Ukrainos skautų šimtmečio jamboree (tautinę stovyklą), kuri vyks 2012 m. vasarą. Bus didelė ir įspūdinga stovykla, kurios metu bus keliaujama po visą šalį, taigi, metas taupyti pinigus ir planuotis kelionę pas Ukainos skautus. Savo ruožtu, kviečiau kaimynus atvykti į mūsų "tautiaką" 2013 m.

Atskirai norėčiau pristatyti WOSM programą "Messengers of Peace" (angl. taikos šaukliai). Šiemet duris atveria programa "Messengers of Peace", kurioje kasmet 1 mln. dolerių bus skiriamas Taiką stirprinantiems projektams visame pasaulyje. Taika šios programos rėmuose yra suprantama labai plačiai – tai ne tik tiesioginiai projetai susiję su karo ir konfliktų zonomis, bet ir į įvairių socialinių problemų sprendimo projektai, organizacijų “įgalinimo”, potencialo stiprinimo programos. Čia yra labai gera glimybė finansuoti skautiškus sumanymus, kurių tikslas pasitarnauti kitiems ir stiprinti taiką ir gerovę mūsų šalyje. Daugiau apie tai galite paskaityti čia: http://scoutmessengers.com/

Tiek trumpai tų įspūdžių.

Dar ypatingą Ačiū sakau sesei Dovilei ir broliui Aivarui už puikų vakarą Prahos mieste ir gelmines skautiškas diskusijas!

brolis Tomas