Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-10-31

Su skautišku gimtadieniu!!!

Klaipėdos krašto Jūros vyr.skaučių būrelio sveikinimas

"1918 metų lapkričio 1 dieną Vilniaus Vytauto gimnazijoje (direktorius Mykolas Biržiška), kur tuo metu mokėsi P.Jurgėla, įvyko Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių draugovės pirmoji sueiga. Ši diena laikoma Lietuvos skautų organizacijos įkūrimo diena, o Petras Jurgėla – jos įkūrėju."

Šia nuostabia proga Klaipėdos krašto Jūros vyr.skaučių būrelis sveikina jus visus su skautiškuoju gimtadieniu!