Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-10-26

Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau"

Skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau" nuostatai.

XIII–ojo konkurso

 GRAŽIŲ  DAINELIŲ  DAUG  GIRDĖJAU’2012,

skirto vyriausio skautininko Felikso Šakalio  atminimui

N U O S T A T A I

 

Tikslas. Skatinti skautus dainuoti savo krašto dainas.

 Dalyviai. Lietuvos Skautijos nariai, susimokėję LS narystės mokestį už 2012 m. Dalyvių amžius neribojamas.

 Laikas. Konkursas vyks:

1. Atrankiniai konkursai kraštuose iki 2011-12-18;

2. Baigiamasis konkursas Kaune 2012-01-21.

 Dainavimas. A. Atrankiniuose kraštų konkursuose reikės atlikti tris dainas:

  1. Privalomą dainą -  „Ąžuolais vainikuota“,  muz. A. Bražinsko, ž. A. Dabulskio.

      2. Laisvai pasirinktą lietuvių liaudies arba savo krašto dainą, kurioje dainuojama apie paukštį. 

      3. Laisvai pasirinktą dainą. (Atliekamą lietuvių kalba).

                    B. Baigiamajame konkurse  reikės atlikti vieną dainą (lietuvių liaudies arba laisvai pasirinktą).

Privalomas skautiškas prisistatymas.  Atlikimo trukmė -  1 minutė.

 Atrankiniuose konkursuose dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu. Atrankinių konkursų metu gali būti prašoma padainuoti Lietuvos skautijos himną.

Atrankiniai konkursai privalomi visuose kraštuose, taip pat ir atlikėjams vadovams. Rekomenduojame:

  • Kraštams jungtis į atrankinius konkursus (jei krašto atrankiniame konkurse nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, jie turėtų prisijungti prie artimiausio krašto atrankinio konkurso);
  • Jungtiniai kelių kraštų kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje.

Apranga. Tvarkinga skautiška uniforma arba kūrinį atspindinti apranga. Būtina ryšėti skautišką kaklaraištį (išskyrus kandidatus).

 Vertinimo kriterijai. Dainų atlikimo meniškumas bei tikslumas. Prisistatymo skautiškumas ir originalumas. Skautiška apranga.

 Apdovanojimai. Padėkos raštai ir dovanos. Vyr. skautininko prizas, specialūs prizai už privalomą, liaudies dainą, prisistatymą.

 Apie atrankinių konkursų vietą ir laiką BŪTINAI prašome pranešti iki š. m. spalio 17 d. el.paštu –  programa@skautai.lt

 

Papildoma informacija:
Rėda Šakalytė, reda.sakalyte@ktu.lt  8 652 19 858,
Benita Mincevičiūtė,  programa@skautai.lt 8 620 33651

Pastaba.  Į baigiamąjį Konkursą kviečiami  4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto ir Vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.


JPS informacija

 

Parsisiųsk:

Choro partiją

Klavyro partiją