Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-10-19

KAM kviečia į bazinius karinius mokymus

Ateik į bazinius karinius mokymus ir išmok nugalėti.

Ateik į bazinius karinius mokymus ir išmok nugalėti.

Rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Karo prievolės įstatymo redakcija, kuri numato savanoriškus bazinius karinius mokymus ir skatinimo priemones jaunuoliams. Baziniai kariniai mokymai (BKM) trunka 12 savaičių, juose gali dalyvauti 18-38 metų moterys ir vyrai, neturintys pagrindinio karinio pasirengimo. 

Tik per 12 savaičių:

 • Įgysite pagrindinį karinį pasirengimą,
 • Jums bus įskaityta privalomoji pradinė karo tarnyba,
 • Išbandysite save sudėtingose situacijose,
 • Sustiprėsite fiziškai,
 • Išmoksite valdyti ginklą, dirbti su radijo stotimis, topografijos, karinės inžinerijos, rikiuotės elementų,
 • Galėsite pretenduoti į profesinę karo tarnybą.

 

Kodėl jums tai naudinga? 

 • Gausite kompensaciją daliai studijų kainos,
 • Stodami į kai kurias aukštąsias mokyklas gausite papildomų lengvatų,
 • Turėsite privalumą ieškodami darbo, kadangi kiekvienas darbdavys, įdarbinęs BKM baigusį jaunuolį, gaus subsidiją,
 • Tokia pati subsidija priklauso darbdaviui, išleidusias savo darbuotoją į BKM,
 • Turėsite pirmenybę darbindamiesi į valstybės tarnybą surinkę vienodą rezultatą kaip kiti kandidatai,
 • Turėsite pirmenybę stodami į statutinių valstybės tarnautojų profesines mokymo įstaigas, taip pat darbindamiesi į statutines valstybės tarnautojo pareigas, kai yra priimama be konkurso.

 Be to, visų mokymų metu būsite aprūpintas maistu, gyvenamąja vieta, apranga, gausite socialinį ir gyvybės draudimą, gausite išmoką buitinėms išlaidoms, šeimos nariai turės teisę į vaikų darželio, šildymo lengvatas.

 

Norite išbandyti BKM?

Užpildykite kandidato anketą interneto svetainėje  www.karys.lt

Kreipkitės į Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinį poskyrį

Teiraukitės nemokamu telefonu 8 800 12340

 

Daugiau informacijos

http://www.kam.lt/lt/baziniai_kariniai_mokymai.html