Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-07-01

Pozicija dėl LNK televizijos projekto "Aš myliu Lietuvą!"

Mes – Lietuvos skautija ir Ateitininkų federacija – jaunimo organizacijos, įvairiose Lietuvos savivaldybėse vykdančios nacionalinę vaikų ir jaunimo tautinio bei pilietinio ugdymo programą, aktyviai dirbančios, kad Lietuvos vaikai ir jaunimas būtų pilietiškas, tautiškas ir moralus, reiškiame susirūpinimą meilės Lietuvai diskreditavimu LNK televizijos projekte „Aš myliu Lietuvą“.

Jame vaizduojamos situacijos ir dalyvių elgesys reiškia nepagarbą ne tik žiūrovui, bet ir Lietuvos valstybei, jos institucijoms. Projekte rodomos surežisuotos, pigias „muilo operas“ primenančios scenos skatina vartotojiškumą, provokuoja tautinę nesantaiką, demonstruoja nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams, diskredituoja Tėvynės meilės sąvoką, formuoja neigiamą Lietuvos patrioto įvaizdį ir žemina Lietuvos vardą. Tai prieštarauja deklaruojamai pilietinei ir patriotinei projekto idėjai, daro neigiamą įtaką vaikams ir jaunimui.

Mes – Ateitininkų federacija ir Lietuvos skautija – patriotinės jaunimo organizacijos – kitaip nei šio projekto organizatoriai, suvokiame patriotizmą ir pilietiškumo ugdymą. Lietuva istorijos vingiuose patyrė įvairių išbandymų ir kliūčių. Meilė Lietuvai palaikė Lietuvos žmones net sunkiausiose situacijose Sibire, lageriuose, kalėjimuose, kovose už laisvą žodį, kalbą, nepriklausomybę. Ji atvedė mus į Laisvę, kurią turime dabar, ir mokomės ja atsakingai naudotis.

Meilė Tėvynei ir lojalumas savo valstybei turi būti ugdomi stiprinant teisingumą, gerbiant visų žmonių teises ir orumą, netoleruojant smurto, šmeižto ir patyčių. Savo šalies, jos istorijos pažinimas ir iškilių asmenybių gyvenimo teigiami pavyzdžiai padeda puoselėti patriotines vertybes. Tikslas, kurio pasiekiama nuolat rodant blogus dalykus – ne meilė savo šaliai, bet, priešingai, noras iš jos išvažiuoti. Lietuvoje yra labai gražių iniciatyvų, mažuose miesteliuose gyvena daug nuostabių žmonių, kurie kasdien puoselėja savo kraštą paprastais ir tyliais, bet reikšmingais darbais. Gerumas įkvepia, tačiau apie save garsiai nekalba. O apie jį reikia kalbėti.

Žiniasklaida – tai priemonė, kuri šviečia žmones, turi galią formuoti nuomonę, ypač jaunų žmonių pasaulėžiūrą, turi visas priemones pasiekti didelį skaičių žmonių. Labai svarbu, kad laidos kūrėjai, jos iniciatoriai atsakingai vykdytų savo užduotį. Projekto „Aš myliu Lietuvą" organizatoriams ir kūrėjams primename prisiimtą moralinę ir profesinę atsakomybę už kuriamos laidos turinį, formą bei atitikimą deklaruojamai jos idėjai.


Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė, tel. 8 612 94 117

Lietuvos skautijos vyriausiasis skautininkas Tomas Rakovas, tel. 8 618 73008