Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-05-11

Jubiliejinės stovyklos pavadinimo konkursas baigiasi ŠIANDIEN

Kai saulė mus vis labiau džiugina savo teikiama šiluma, o sužaliavęs pavasaris kviečia į gamtą, turbūt ne vienas su nekantrumu jau pradeda laukti vasaros ir prisiminimais nusikelia į skautiškas stovyklas. Mes Tau primename, kad turi puikią progą į savo kasdienybę „įnešti“ truputį skautiškos vasaros! Kaip? Tereikia sugalvoti ir pasiūlyti pavadinimą Jubiliejinei stovyklai, kuri vyks 2013 metais. Tai gali padaryti iki gegužės 15 dienos.

Taip pat vis dar ieškomi stovyklos štabo nariai: pastovyklių viršininkai, viešųjų ryšių skyriaus, popieriaus ir pinigų skyriaus, programos skyriaus ir komendatūros vadovai.
Broli, sese, budėk!

„1918 metų lapkričio 1 dieną Vilniaus Vytauto gimnazijoje (direktorius Mykolas Biržiška), kur tuo metu mokėsi P.Jurgėla, įvyko Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių draugovės pirmoji sueiga. Ši diena laikoma Lietuvos skautų organizacijos įkūrimo diena, o Petras Jurgėla – jos įkūrėju.”

Jubiliejinės stovyklos tikslai:

o ORGANIZAVIMAS KARTU – kad vyktų skautiškos patirties mainai tarp kiekvienos organizacijos vadovų ir stovyklos dalyvių.
o ŽINIA VISUOMENEI – „Mes esame skautų judėjimas Lietuvoje! Mes bendrai darome gerus darbus“!
o SKAUTIŠKOS IDĖJOS TĘSTINUMAS – stovyklos organizavimu ir įgyvendinimu auginti vadovus, kad po stovyklos vyktų sąmoningesnis skautiškos idėjos tęstinumas.
o SKAUTŲ SĄMONINGUMO UGDYMAS:
- „Dievui, Tėvynei, Artimui!“;
- Stiprinti dvasinį vaikų/ jaunimo ugdymą, plėsti pasaulėžiūrą;
- Įgyvendinti jau įprastus – pažintinius tikslus (istorijos, geografijos žinių ir pan.);
- Pritaikyti EKO idėjas;
- Puoselėti skautiškas tradicijas, istoriją, skautybės ištakas, principus ir vertybes;
- Stiprinti praktinio skautavimo gamtoje patirtį.
o SK. ORGANIZACIJŲ PRISISTAYMAS – kad pažintume vieni kitus ir stengtumėmės ieškoti daugiau panašumų, o ne skirtumų.

”Tapti laimingu, štai tikrasis vertingas pasisekimas. Tačiau laimė nėra tik pasyvi: ji
neprieis prie tavęs, jei jos lauksi sėdėdamas; nebent tai būtų žemos rūšies laimė- malonumas.
Mūsų rankas, mūsų kojas, mūsų galvą su protu, mūsų inteligentiškumą ir mūsų kilnios
sielos siekimus, visa tai Dievas mums davė, kad nuolat tai aktyviai vartotumėm. Siekiant tikrosios laimės, aktyvumas turi daugiausia už viską reikšmės.“
Robert Baden - Powell

Plačiau apie konkursą čia