Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-05-05

Agora Alias-Rover – durys į pažinimą!

[b]Trumpai:[/b] Agora Alias-Rover – esame skautai ne tik tada, kai dėvime uniformą, bet visada. Savo vidumi, savo darbais, savo pavyzdžiu. Apie tai užtikrintai kalbėjo ir savo asmeninėmis patirtimis dalijosi 24 vyr.skautai iš 12 Europos šalių.

Tarptautinėje skautiškoje aplinkoje žmonės įkvepia vieni kitus veikti, tobulėti asmeniškai ir stengtis gerinti vyr.skautų situaciją gimtosiose šalyse. Pirmoji diena – kitoks Alias prisistatymas, filmukai apie vyr.skautus, kultūrinis žaidimas, Žemės valanda. Antroji diena – žygis į kalnus, debatai kartų ryšių ir kaitos tema, diskusijų meniu, talentų šou, lindimas per drabužių pakabas ir tarptautinis vakaras. Trečioji diena – mokomės, valgome fondiu ir dainuojame prie BP stovyklavietėje įkurto laužo. Ketvirta diena - projektas ir per greitai atėjęs metas atsisveikinti.
Nepakartojama ir verta!

Plačiai:

Pernai teko dalyvauti Europos skautų regiono rengtame keturių dienų trukmės renginyje Šveicarijoje AGORA Kander-Rock, o šiemet į tą pačią nuostabią vietą teko sugrįžti ne kaip dalyvei, o kaip vienai iš renginio organizatorių. Po sėkmingo šalies ir organizacijos atstovavimo pernai, šiemet turėjau galimybę prisijungti prie organizacinės komandos veiklos, dalintis idėjomis, siūlyti, išklausyti, diskutuoti ir mokytis. Komandą sudarė keturi nariai: portugalė Rita Santos, prancūzas Vincent Perraud, olandas Niels Mulder ir aš. Planavimo darbus pradėjome dar gruodį. Bendravome elektroninias laiškais, skype, o taip pat vieną kartą buvome susitikę Ženevoje. Tą vasario savaitgalį galutinai sudėliota renginio programa, pasiskirstyta atsakomybėmis, pradėta itin aktyvi išorinė komunikacija su Europos nacionalinių skautų organizacijų Užsienio ryšių skyrių vadovais.Balandžio 14-17 dienomis nuostabiame ir dvasingame Šveicarijos Alpių slėnyje, Kanderštege, įvyko AGORA Alias-Rover, skirta 18-22 metų amžiaus skautaujančiam jaunimui. Toks renginio pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. Agora vadinta centrinė miesto aikštė senovės Graikijoje, kur žmonės susirinkdavo apsikeisti prekėmis, naujienomis – susirinkdavo dalintis. Šiemet šio renginio pavadinimas Alias-Rover. Alias– lotyniškai reiškia pasakyti kitaip, pavadinti ką nors netradiciniu būdu, taip pat žinomas kaip, o Rover – tai vyr.skautas angliškai. Šiuo šūkiu ir pavadinimu pasakome, jog esame ir turime būti skautai savo darbais, savo elgesiu, savo pavyzdžiu ne tik tada, kai dėvime uniformas, bet visada.Renginys organizuojamas bendraamžių bendraamžiams (for Rovers by Rovers). Šiemet sulaukėme 24 dalyvių iš skirtingų Europos šalių: Maltos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Slovakijos, Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Airijos, Liuksemburgo, Nyderlandų.Susitikimo tikslas: sužinoti naujų dalykų, plėsti akiratį, pasidalinti idėjomis, patirtimis, pristatyti skautavimo ir ypatingai dalyvių amžiaus grupės situaciją, galimybes, diskutuoti aktualiomis temomis ir padaryti išvadas, teikti pasiūlymus, kurti planus, projektus ir grįžus į gimtąsias šalis juos įgyvendinti. Taip pat nepaprastai svarbus ir tarptautinės komandos dvasios pajautimas, tarpkultūrinis pažinimas ir įkvėpimas, noras veikti, kurti ir stengtis, kad pasaulis, kuriame gyvename taptų gražesnis.

Jaunimas diskutavo apie sprendimų priėmimo procesus, jaunų žmonių įtraukimą, galimybes, apie tai, kad turime būti aktyvūs, sveiki, atsakingi, pasitikintys, protingi ir plačiai mąstantys piliečiai. Renginio programa prasidėjo atidarymo ceremonija, neverbaline komunikacija – šokiu. Pirmąjį vakarą vyko skirtingų šalių skautiškų organizacijų pristatymas naudojant dalyvių kurtus filmukus. Jų būta tikrai išradingų ir originalių! (Čia galite pamatyti Tomo iš Slovakijos darbą.) Po ilgų kelionių skautai buvo pasiruošę dalyvauti ir kultūriniame žaidime „Bilietas vykti“, kuriam nupiešėme didžiulį žemėlapį su nužymėtais keliais ir reikalingomis pasiekti stotimis. Jau patį pirmąjį vakarą pasijautė nepaprasta susirinkusiųjų energija, noras dalintis ir imti, kiek galima daugiau.

Kitą dieną ėjome į kalnus, kol pasiekėme užšalusį Oeschinensee
ežerą. Papietavome ir žaidėme. Be to, pakeliui kiekvienas turėjo įvykdyti asmeninį iššūkį. Po žygio vyko debatai, skirti gvildenti aktualią temą – kartų ryšius, kaitą, patirties perdavimą, kaip jis vyksta, kaip mes mąstome ir pan. Tos pat dienos vakarą buvo suteikta galimybė atsiskleisti kiekvienam talentui, tad laikas iki tarptautinio vakaro su tradiciniais šalių valgiais, šokiais ir muzika, buvo tikrai labai margas ir įsimintinas. Skautai dainavo, vaidino ir... lindo per drabužių pakabas!Trečioji renginio diena buvo skirta aktyviam mokymuisi. Atvyko trys skaitovai iš Rumunijos, Maltos ir Prancūzijos, kurie padėjo suvokti pasaulines skautų judėjimo WOSM (World Organization of Scout Movement) struktūras ir jų ryšius, mūsų amžiaus (18-25 metų) grupės skautų programos svarbą ir gaires, pozicijas, kurias organizacijoje gali ir turi užimti jaunas žmogus. Visi puikiai supratome, kad skautybėje randame saugią aplinką eksperimentuoti, pažinti save ir kitus, įgyti patirties, tačiau išvada ir tikslas vienas: taip esame ruošiami gyvenimui, taip tampame visaverčiai visuomenės nariai, kurie aktyviai veikia nebūtinai ir ne tik organizacijoje. Po diskusijų visi kartu patraukėme į laužavietę, kur iki vėlumos netilo dainos, šūkiai, juokas ir žaidimų aidas kalnuose. Nemaža dalis dalyvių liko nakvoti lauke. Naktis praleista stovyklavietėje, kuri įrengta pagal paties skautų įkūrėjo lordo Roberto Baden-Powell‘io viziją, buvo ne vieno svajonės išsipildymas.Laikas bėgo nepastebimai greitai, paragauta tradicinio šveicariško valgio fondiu, vakarienės metu sudalyvauta diskusijų meniu programoje, nors ir vėliau, bet paminėta Žemės valanda, rytais demonstruoti filmukai apie taikos skleidimą ir mąstyta, ką galime padaryti, kad įvyktų pokytis ten, kur jo reikia. Koks pokytis mes, sąmoningi, aktyvūs ir kuriantys jaunuoliai, turime būti? Su šiuo ir panašiais klausimais galvose, su šypsenomis veiduose, tikrai nepakartojamais įspūdžiais ir naujais žmonėmis širdyse išsiskirstėme iš pasakiško grožio slėnio, į kurį traukte traukia sugrįžti!

Tokia patirtis, kurią įgijau pernai dalyvaudama renginyje ir šiemet, būdama viena iš organizacinės komandos narių, yra neįkainojama. Tai dovana, už kurią turiu būti dėkinga skautų judėjimui ir mane čion vedusiems žmonėms. Visa tai suteikė galimybę patirti, ką reiškia tarptautinis dalyvavimas, tarptautinė dvasia ir asmeninis tobulėjimas, kuris tęsiasi!

Sesė Birutė Taraskevičiūtė, Europos skautų regiono renginio AGORA Alias-Rover organizacinės komados narė