Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-05-05

Respublikinė skautų pavasario stovykla „Maironio takais“

Labai sėkmingai balandžio 18-20 dienomis Krekenavos M. Antanaičio gimnazijoje vyko skautų pavasario stovykla „Maironio takais“. Stovyklos organizatorė ir vadovė - Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos skautininkė Ilona Dauderienė. Stovyklos partneris – Krekenavos regioninio parko direkcija. [img_id]36047[/img_id]

Stovyklos programa buvo sukurta vadovaujantis skautų šūkiu „Dievui, Tėvynei, Artimui“. Skautai dalyvavo Panevėžio vyskupo J. Kaunecko, Paberžės kunigo S. Kundrotavičiaus, Jonavos kunigo Kąstyčio Šulco ir Krekenavos klebono P. Budriūno laikomose mišiose Krekenavos bažnyčioje. Kiekvienas stovyklos dalyvis turėjo laiko dvasinės valandėlės ir diskusijų metu pamąstyti apie save... Nes šiame greitame ir moderniame gyvenime mes kaip niekad mažai dėmesio skiriame savo dvasinio pasaulio augimui. Skautams buvo surengtas pažintinis – mokomasis pėsčiųjų žygis po Krekenavos regioninį parką, kuriame aplankytos kunigo poeto Maironio pamėgtos vietos. Stovyklos dalyviai mokėsi veikdami - buvo mokomi orientuotis aplinkoje, elgtis prie laužo, padėti vieni kitiems ekstremaliose situacijose. Prie Krekenavos regioninio parko direkcijos darbuotojų sukrauto laužo skambėjo daugybė dainų ir poezijos. Trijų dienų stovykloje skautai ne tik mokėsi ir pramogavo, bet Didžiosios Savaitės metu tobulino savo dvasinį pasaulį...Nors skautų judėjimas savo misija, principais ir metodais yra vieningas, tačiau kiekviena draugovė yra savita, turi savų tradicijų, simboolinių veiksmų. Ir mūsų stovykloje neapseita be tradicinio laužo, dainų, pasakojimų ir poezijos, mini spektakliukų. Todėl užteko vietos net 160 dalyvių iš Rokiškio, Kėdainių, Panevėžio, Troškūnų, Naujamiesčio , Surviliškio bei Krekenavos.Noriu padėkoti Panevėžio krašto skautų seniūnei Linai Rinkauskaitei už maitinimo organizavimą. Už gražių akimirkų įprasminimą Kęstučiui Kulikauskui. Draugovių vadovams už šiltą bendradarbiavimą ir bendravimą. Už puikų programos įgyvendinimą mano pagalbininkėms ištikimoms Aušrinės draugovės skautėms- Akvilei Pukaitei, Monikai Martuzevičiūtei, Matvilei Martuzevičiūtei, Gintarei Banaitytei ir Gintarei Sakavičiūtei.

Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos
Aušrinės draugovės skautininkė Ilona Dauderienė
Veikla vykdoma įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą/dalinai finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.