Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-08-25

Neformaliojo ugdymo metodų antrieji mokymai

Rugpjūčio 20–22 dienomis Aukštadvaryje (Trakų r.) įvyko paskutinieji mokymai, skirti Lietuvos skautijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojams. [img_id]33975[/img_id]

Šie mokymai ypatingi tuo, kad jų metu dalyviai galėjo tobulinti savo žinias pasirinktose kompetencijose, kurių iš viso buvo siūloma vienuolika. Dalyviai iš pateiktų temų sąrašo pagal asmeninius poreikius susidarė individalius pageidaujamų kompetencijų rinkinius. Šis programos išdėstymo metodas, leidžiantis kiekvienam dalyviui savarankiškai pasirinkti mokymų turinį, užtikrino maksimalią mokymų naudą. Mokymai vyko dalyviams perteikiant teorines žinias, skiriant praktinių užduočių, analizuojant situacijas bei naudojant klausimų-atsakymų metodą.Mokymų metu dalyviai gilino savo žinias šiose srityse: nepilnamečiai ir suaugusieji: tarpusavio ryšys ir atsakomybė; neformalusis ugdymas; komunikavimo įgūdžiai; skautiškosios vertybės; laiko valdymas; higienos normos vaikų vasaros stovyklose; konfliktų valdymas; reprezentaciniai įgūdžiai; juridinis vienetas; amžiaus tarpsnių psichologija; veiklos planavimas.Mokymai suorganizuoti įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai mechanizmai ir Lietuvos Respublika.