Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-07-19

Išbūti: Šiaulių krašto versija

Išbūk, kai nespėtą pastatyti palapinę kiaurai permerkia lietus. Išbūk, nors saulės nusvilinti pečiai savo spalva darosi panašūs į vakarienei kepamus blynus. Išbūk, net jei tavo vadovė pirmą stovyklos dieną nusilaužė koją. Išbūk, nuolat pralaimėdamas kovą su išbadėjusiais uodais, įkyriomis vapsvomis, aršiomis skruzdėmis ir pasalūnėmis erkėmis. Išbūk, nors ne visada atskiri tikrąjį mazgą nuo šunmazgio, o klaidingą miško takelį nuo teisingo, vedančio į stovyklavietę...„Iš-Būk!“ - taip šiemet pavadinta Šiaulių krašto skautų stovykla ir intrigavo, ir stebino, ir džiugino
nuotykių ištroškusius skautus. O jų liepos 6-ąją prie pamėgtojo Pašvinio ežero Kurtuvėnų
regioniniame parke prisirinko beveik pusantro šimto.
Pradėtà visoje šalyje vieningai giedamu Lietuvos Respublikos himnu, stovykla neužtruko įgauti
pagreitį. Kas dieną - po naujieną: kas nors dar neišbandyto, nepatirto, pasiilgto ar tiesiog primiršto.
Padarę apšilimą tradicinėje skautoramoje - pasikartoję skautiškus kelio ženklus, įsidėmėję
švilpuko signalus ir rikiuotės komandas, eilinį kartą pabandę išmokti LS himną - stovyklautojai
griebėsi virvių, pjūklų ir fantazijos. Kol vilkiukai narpliojo mazgus, stengdamiesi surišti kuo
tvirtesnį padėklą (vėliau įgavusį ir kėdutės funkciją), skautai darbavosi savo pastovyklėse,
meistraudami įrankių dėklus, indaujas, džiovyklas ir kitus reikalingus „baldus“, patyrę skautai
ruošė ir puošė altorių vakaro Šv. Mišioms, o kandidatai demonstravo savo išmonę statydami
lapinę, greit virtusią„spygline“.Tik šiek tiek mažesnės nei Pasaulio futbolo čempionato aistros virė stovykloje sporto dieną.
Kvadratą ir bavarišką tinklinį keitė smagios estafetės, o kliūčių ruožas pareikalavo ne tik fizinio
pasiruošimo: sagų ieškojimas smėlyje, draugo nešimas ar kankorėžio nuskynimas pasirodė vieni
juokai prieš ketureilio apie kaklaraištį kurpimą ar skulptūros iš savo komandos narių „lipdymą“.
Kas buvo sumanesni, tie ir laimėjo, bet dovanotais arbūzais gaivinosi ir džiaugėsi visi. O vadovai
labiausiai džiaugėsi pagaliau į stovyklą grįžusiais patyrusiais skautais, pusę dienos vedžiotais už
nosies senstelėjusio topografinio žemėlapio.

„Kuo šiandien būsi TU?“ - vieną rytą paklausė vadovai pamažu bundančių skautų ir čia pat
pasiūlė jiems rinktis vieną iš 9 skautiškų specialybių. O tada ir prasidėjo: folkloristai su sese Egle
traukė liaudies dainas ir žaidė žaidimus, pirmosios pagalbos teikėjai skaičiavo sesės Solveigos
širdies dūžius ir suko prieš laikrodžio rodyklę erkes, žygeiviai su broliu Aivaru pranyko miške,
atsargiai apeidami pelkes, kuriose šeimininkavo pelkių žvėrys ir sesė Justina, brolis Seržas dalijosi
virtuvės paslaptimis, laužavedžiai linksminimo taktikos mokėsi iš sesės Linos, astronomai,
patys įsikūniję į planetas, sukosi aplink brolį Robertą, fotografai su rašytojais viską užfiksavo,
suskaičiavo, įamžino ir su sesės Emos palaiminimu paviešino. O specialybių dienos gardžiausią
baigiamąjį akordą uždėjo Šiaulių krašto skautų aplankyti atvykę (ir maišą saldainių atvežę)
LS Tarybos pirmininkas Tomas Broga ir Tarybos narys Justinas Janulevičius.Orui vis labiau kaistant, o skautams į stovyklos pabaigą pamažu leipstant, iš savo slaptaviečių
išlindo ir vyr. skautai - jie tikrai žino, kaip pramankštinti ir raumenis, ir smegenų vingius.Įsidėmėję sesės Renatos rodomus keisčiausius kiaušinio paruošimo būdus, sukrovę
galybę rūšių laužų ir sumezgę gelbėjimo kilpą, skautai audringai sutiko žinią apie vyčių
paežerėje paruoštą išbandymų trasą su staigmena jos pabaigoje.Ežero pakrantę nugulusių poilsiautojų siaubui, toji staigmena pasirodė besanti purvo vonia, į kurią
skautai nėrė stačia galva ir ne po vieną kartą. Pagundai neatsilaikė net vadovai.

Paskutinį rytą stovykla pasitiko neįprastai tyliai. Kiekvieno rikiuotėje stovinčiojo akyse
atsispindėjo visos prabėgusios savaitės istorija. Vieni mintimis dar klajojo po žvaigždynus,
kuriuos paskutinę naktį per teleskopą visiems norintiems rodė Šiaulių universiteto vyriausiasis
Gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros metodininkas Vacys Jankus, kitiems tebegėlė kojas
po trankios liaudiškos vakaronės. Vieni džiaugėsi surastais naujais draugais, kiti - gautais naujais
kaklaraiščiais. Vieni pirmenybę teikė bendriems vakaro laužams, kiti - šiltiems pašnekesiams prie
savo pastovyklės laužo...„Išbuvom!“, - lankstydama palapinę šypsojosi stovyklos viršininkė Janina Žvirblytė -
Paslavičienė, dėdama didelį pliusą šiemetinei Šiaulių krašto stovyklai, kuriai netrūko nieko.
Nebent dar poros dienų.Emilija Karoblytė
Foto: Šiaulių krašto archyvas