Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-01-25

XI skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau 2010“ nugalėtojai

Sausio 23 dieną Kauno Julijanavos vidurinėje mokykloje įvyko vienuoliktasis vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui skirtas dainų konkursas. [b]Sveikiname laimėtojus! DIDYSIS PRIZAS[/b] atiteko Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansamblis

Jaunesniųjų skautų grupė:
Solistai

I vieta.
Tauragės kr. Martyno Jankaus jn. Sk. Solistė Ugnė Samulevičiūtė

II vieta. Utenos kr. solistė jaun. skautė Aušrinė Neniškytė

Duetai/trio

I vieta.
Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skautų duetas Žilvinas Liutkus ir Pijus Suchorukovas

II vieta. Kauno kr. „Pilies“ t.„Ąžuolyno“ dr. jaun. sk. duetas Dagnė Burbulytė ir Jogilė Jurevičiūtė

Ansambliai

I vieta.
Kauno kr. Žiežmarių „Skirgailos“ dr. jaun. skaučių ansamblis

II vieta. Kauno kr. „Pilies“ tunto „Žemynos“ dr. jaun. skaučių ansamblis

III vieta. Panevėžio kr. „Birutės“ dr. jaun. skautų ansamblis

Skautų ir patyrusių skautų grupė

Solistai

I vieta.
„Telšių“ t. solistė pat. sk. Julija Bytautaitė

I vieta. Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. solistė Akvilė Vervečkaitė

II vieta. Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. solistė Jolanta Beniušytė

II vieta. Klaipėdos kr. Salanto dr. solistė pat. skautė Diana Donauskaitė

III vieta. Utenos kr. „Svėdasų“ dr. solistė sk. Samanta Veršelytė

III vieta. Utenos kr. „Svėdasų“ dr. pat. sk. solistė Agnė Zaborskaitė

Duetai/trio

I vieta.
Šiaulių kr. „Perkūno“ dr. pat. sk. trio

I vieta. Marijampolės kr. Vilkaviškio „Gražinos” dr. duetas: pat. sk. Justė ir Simona Kazakevičiūtės

II vieta. Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. duetas Diana Donauskaitė ir Rasa Gliožerytė

II vieta. Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. skautų trio Akvilė Vervečkaitė, Ieva Anušauskaitė ir Julius Vervečka

III vieta. Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. duetas Akvilė Vervečkaitė ir Aistė Kaminskaitė

Ansambliai

I vieta. Vilniaus kr. A. Arbačiausko pat. oro skaučių ansamblis

I vieta. Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. sk. ansamblis

II vieta. Tauragės kr. Mituvos dr. pat. skautų ansamblis

II vieta. Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skaučių ir jaun. sk. ansamblis

III vieta. Klaipėdos kr. „Jūratės ir Kastyčio“ dr. skaučių ansamblis

Vadovai

Solistai

I vieta.
Kauno kr. jūrų sk. gintarė Eglė Paulauskaitė

II vieta. Telšių kr. „Telšių“ tunto solistė sktn. Edita Barsienė

Duetai/trio

I vieta.
Šiaulių kr. A.Saulaičio vyčių būrelio duetas Antanas Jogminas ir Sergiejus Staponkus

II vieta. Alytaus kr. sk. vadovų duetas Rita Baranauskienė ir Vytautas Mazirskas

III vieta. Vilniaus kr. „Kerniaus“ vyčių būrelio trio – Našlaitėlis

Ansambliai

I vieta.
Marijampolės kr. vyr. sk. „Mildos“ ansamblis

II vieta. Kauno kr. „S. Jameikio“ sk. vyčių ansamblis

II vieta. Kauno kr. „Raganos“ būrelio vyr. skaučių ansamblis

II vieta. Alytaus kr. skautų vadovų ansamblis

Specialūs prizai

Už skautišką prisitatymą
- Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansamblis

Žiūrovų prizas - Panevėžio kr. vadovų ansamblis

Už geriausiai atliktą privalomą dainą „Lietuva Brangi“ - Marijampolės kr. Vilkaviškio „Gražinos” dr. duetas: pat. sk. Justė ir Simona Kazakevičiūtės

Prizas už patriotiškumą - Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. sk. ansamblis

Vyr. Skautininkės prizas - Panevėžio kr. Gabijos drg. pat. skautų ansamblis

LUMA prizas – skautų vadovams už daugiausiai paruoštų dainuojančių skautų – Almai Liutkienei (Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr.) ir Gražinai Judickienei (Panevėžio kr. „Birutės“ dr.)

Kauno kr. Stasio Jameikio sk. vyčių būrelio prizas – Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansamblis

Kauno kr. Raganos vyr. skaučių būrelio prizas - Kauno kr. „Pilies“ tunto „Žemynos“ dr. jaun. skaučių ansamblis

Vilniaus kr Jorių ir Laumių vyr. skaučių būrelių prizas – Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. solistė Akvilė Vervečkaitė

Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių būrelio prizas - Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansamblis

Šiaulių kr. Kupolės vyr. skaučių būrelio prizas – Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skaučių ir jaun. sk. ansamblis

Jūrų skautų prizas – Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. solistė Jolanta Beniušytė ir pat. sk. duetas Diana Donauskaitė ir Rasa Gliožerytė

Oro skautų prizas - Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. sk. ansamblis

Gilvelininkų prizas – Tauragės kr. Mituvos dr. pat. skautų ansamblis

Akademikų prizas – Šiaulių kr. „Perkūno“ dr. pat. sk. trio ir Alytaus kr. „Pilėnų“ t. „Eičiūnų“ dr. duetas Akvilė Vervečkaitė ir Aistė Kaminskaitė

Kauno krašto prizas – Kauno kr. Pilies t. „Pavasario“ dr. jaun. skautų ansamblis

Tauragės krašto prizas - Kauno kr. „S. Jameikio“ sk. vyčių ansamblis ir „Raganos“ būrelio vyr. skaučių ansamblis

Panevėžio krašto prizai

Kauno kr. „Pilies“ t.„Ąžuolyno“ dr. jaun. sk. duetas Dagnė Burbulytė ir Jogilė Jurevičiūtė;

Klaipėdos kr. „Jūratės ir Kastyčio“ dr. pat. sk. trio

Kauno kr. Žiežmarių „Skirgailos“ dr. jaun. skaučių ansamblis

Utenos kr. „Svėdasų“ dr. solistė sk. Samanta Veršelytė

Utenos kr. „Svėdasų“ dr. pat. sk. solistė Agnė Zaborskaitė

Marijampolės krašto seniūnės prizas - Vilniaus kr. „Kerniaus“ vyčių būrelio trio – Našlaitėlis

Kauno katalikiškos mokyklos „Šviesa“ prizas – Utenos kr. solistė jaun. skautė Aušrinė Neniškytė

Vedėjų meilės prizas - Marijampolės kr. vyr. sk. „Mildos“ ansamblisSKAUTIŠKAI DĖKUI renginio dalyviams, organizatoriams, jų pagalbininkams, rėmėjams ir prizų steigėjams!

Remėjai
UAB „Dicto Citius“
UAB „Belam telekomunikacijos“
UAB „Domeda“
UAB „Straujos prekybos sistemos“
UAB „Autobroliai“
UAB „Edvalda“
„Columbus IT partner“
UAB „Baltijos arsenalas“ – „Armijai ir civiliams“
UAB „Naujasis Nevėžis“ – „Oho!" traškučiai
UAB „Office plus”
UAB „Amžių linija“
VŠĮ „A.Sabonio krepšinio mokykla“
Leidyklos:
„Obuolys“
„Kalendorius“
„Lututė“
„Šviesa“
„Pegasas“
„Šiaurės Lietuva“
Lietuvos universitetų moterų asociacija LUMA
Šiaulių universitetas
Kauno Julijanavos katalikiška vid. m-la
Kauno katalikiška pradinė mokykla „Šviesa“
KTU folkloro ansamblis „Goštauta“
Garliavos Jonučių vid. mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras
Fotomenininkas Romualdas Požerskis
Lietuvos fotomeninkų sąjungos Kauno skyrius
Rasa Navickienė
Margarita Grigaliūnienė
Rita Praninskienė