Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-01-23

Apdovanoti pačiausi Lietuvos skautijos vadovai

Šį šeštadienį, sausio 23 d., konkurso "Gražių dainelių daug girdėjau 2010" finalinio koncerto metu buvo apdovanoti patys pačiausi Lietuvos skautijos vadovai. Sveikiname nominacijų laimėtojus ir linkime jiems toliau išlikti pavyzdžiu mums visiems.

Aktyviausias vadovas

Vilma Staugaitienė"Ji visuomet stengiasi padaryti daug renginių. Visos amžiaus grupės vadovės dėka turi pakankamai stovyklų ir sueigų. Kiekvienoje suegoje ji stengiasi padaryti vis kitokią programą, stengiasi įnešti naujų idėjų. Net ir kitiems rengiant stovyklas ši vadovė visuomet padės."

Rūpestingiausi vadovai

Eglė Kasperavičiūtė"...nes ji be proto šilta, rūpestinga ir pastabi. Visada galima su ja pakalbėti tiek skautiškais, tiek asmeniniais dalykais, visada sulauksi iš jos patarimo ar nuoširdaus palaikymo. Manau, kad tai nuostabi vadovė ir džiaugiuosi ją matydama patyrusių skaučių vadove."

Marius Stalnionis"Pūkiu mielai pravardžiuojamas brolis Marius, jau tris metus padeda man su Kernavės tunto vilkiukais mūsų nesibaigiančiose kelionėse ir nuotykiuose. Juokais kartais mes jį tikrai vadiname vilkiukų mama, nes jis švelnus ir rūpestingas kiekvienam iš mažųjų brolių. Pūkis visada randa žodžių kaip padrąsinti ar įkvėpti vilkus. Manau, kad šio apdovanojimo jis tikrai nusipelnė su kaupu, bet net jeigu ir jo negaus, geriausia motyvacija jam visada bus vilkų juokai ir išdaigos."

Skautiškiausi kraštų vadovai

Mečislovas Raštikis (Klaipėdos kraštas)"Brolis Mečislovas - skauto pavyzdys krašte. Tai brolis, kuris savo skautiška patirtimi, įgūdžiais, žiniomis lenkia visus krašte. Šį brolį pažįstame beveik visi, tad, kad jis yra geriausias šioje nominacijoje, net neabejoju"

Birutė Noreikienė (Kauno kraštas)"...labiausiai nusipelniusi šio titulo yra mūsų draugininkė sesė BIRUTĖ. Tuo labiau, kad 2010-01-01 ji atšventė savo gražų 70 metų jubiliejų. Manome, kad ši nominacija jai būtų tarsi padėka už ilgametį darbą skautijos gerovei."

Ugnius Meškas (Utenos kraštas)"Krašto siela, idėjų generatorius, mokymų vadovas, skautiškos ugnelės nešėjas..."

Jorė Astrauskaitė (Vilniaus kraštas)"nes ji yra tas žmogus, kuris nenuilsdamas ir nepasiduodamas, amžinai kupinas naujų įdėjų veda mūsų tuntą ir visą skautiją į priekį. Sese Jorę pažįstu jau 6 metus ir per tą laiką, jos entuziazmas nė kiek nenublėso. Jorė visada randa būdų kaip patarti arba prisidėti savo darbu prie organizuojamos skautiškos veiklos."

Gražina Judickienė (Panevėžio kraštas)"Jeigu visą skautiją būtų galima vadinti didele šeima, tai sesę Gražiną galime drąsiai vadinti ne tik sese, bet ir Panevėžio krašto skautų mama! Ji visada šalia, kai jos reikia? Ačiū už tai, kad ji įskiepijo mums pasitikėjimą savimi, drąsos, atsakomybės jausmą skautaujant. Net nepastebėjome, kada skautavimas tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalis, o sesė Gražina skautavimo pavyzdys."

Andrius Kanaporis (Oro skautų konferencija)"Skautiškesnio skauto nerastume visoje Lietuvos skautijoje. Atrodytų, kad skautų priesakai buvo rašyti remiantis jo gyvenimo būdu. Nesvarbu, kokio amžiaus bebūtum, jis patars kaip vyresnysis brolis, pabars kaip tėvas, pajuokaus kaip suolo draugas. Lenkiu galvą prieš niekad vilties nenustojantį ir tikintį savo idėjom brolį.

Daiva Kudulė (Marijampolės kraštas)"Mūsų Vadovė visada yra linksma ir savo gera nuotaika užkrečia kitus. Dažniausiai užtenka pamatyti Jos šypseną, spindinčias akis ir visa diena nusidažo ryškiausiomis spalvomis. Ji niekada nepraranda vilties ir neleidžia to padaryti niekam kitam. Ji visada visiems duoda tai, ko jie neturi, nesvarbu, ar tai yra meilė, gera nuotaika, ar skauto pamirštas dubenėlis =)."