Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-01-21

Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas [02.22 atnaujinta]

[b]Broliai, sesės,[/b] maloniai kviečiame Jus dalyvauti eiliniame Lietuvos skautijos vadovų suvažiavime, kuris vyks 2010 m. vasario 27–28 d. Kaune, Kauno miesto savivaldybės salėje, Laisvės al. 96. Pagal asociacijų įstatymą ir organizacijos įstatus Lietuvos skautijos suvažiavimas turi vykti kasmet, per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (LS įstatai; 11.1 punktas). Šis Suvažiavimas yra svarbus tuo, kad tvirtinsime Lietuvos skautijos strategiją 2010–2015 metams.

Dalyviai

Į Suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – draugininkai/laivų vadai ir jų pavaduotojai, tuntininkai ir jų pavaduotojai, kraštų seniūnai/konferencijų pirmininkai ir jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei vyriausiasis skautininkas. Primename, kad vadovų, turinčių balso teisę, sąrašai yra sudaromi pagal 2010 m. nario mokesčio žiniaraščius, todėl labai svarbu, kad ten būtų nurodytos jūsų pareigos. Jeigu pildydami žiniaraštį pareigų nenurodėte, bet esate LS padalinio vadovas/pavaduotojas, prašome informuoti mus atsiųsdami savo vardą, pavardę, pareigų bei vieneto įvardijimą el. paštu info@skautai.lt iki vasario 20 d. Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai (ne jaunesni kaip 16 m.), kurie turėtų susimokėti 30 Lt dalyvio mokestį.

Programa

Suvažiavimo metu bus pristatyta organizacijos veiklos ir finansinė ataskaita už 2009 m.
Tarybos ir Kontrolės komisijos išvados apie ataskaitą.
Renkami nauji Tarybos nariai.
Renkama Kontrolės komisija.
Renkama Etikos komisija
Tvirtinama LS strategija 2010–2015 metams;
Taip pat Suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2010 m. nacionaliniais renginiais.
Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Registracija

Registraciją vykdo kraštų seniūnai iki vasario 17 d. pagal balso teisę turinčių vadovų sąrašą. Į Suvažiavimo sąrašus bus įtraukti tik tie iš anksto užsiregistravę vadovai, kurių vadovaujami vienetai yra susimokėję LS nario mokestį už 2010 metus.

Apgyvendinimas, maitinimas

Suvažiavimo dalyviai pirmąją dieną gaus pietus ir vakarienę, antrąją dieną – pusryčius ir pietus. Maitinimas organizuojamas Kauno „Aušros“ gimnazijos valgykloje (Laisvės al. 95).

Suvažiavimo dalyviams siūloma nakvynė Kauno arkivyskupijos svečių namuose, Rotušės a. 21. Nakvynės kaina vienam žmogui 3-4 vietų kambariuose - 20 lt, vienviečiame kambaryje – 40 lt. Pageidaujantys nakvynės vadovai apie tai praneša registracijos metu savo krašto seniūnui iki vasario 17 d. Nakvynės mokestis sumokamas atvykus į Suvažiavimą (mokama ir tuo atveju, jei po vasario 17 d. nakvynės atsisakoma).

Klausimai suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite formuluotes iki 2010 m. vasario 8 d. Tarybos pirmininkei Gražinai Kačergytei el. adresu taryba@skautai.lt.

Kandidatai į Lietuvos skautijos tarybą

Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos nariai, turintys bent paskautininko laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai; kiekvienais metais Taryba atnaujinama 8 nariais. Tarybos nario kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Tarybą iki vasario 19 d. el. paštu info@skautai.lt turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus Suvažiavimo rengimo komisijai iki Suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatai į Lietuvos skautijos kontrolės komisiją

Kandidatuoti į Kontrolės komisijos narius gali Lietuvos skautijos nariai, ne jaunesni kaip 21 m. Kontrolės komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos kadencija yra 1 metai. Kandidatas į Kontrolės komisiją iki vasario 19 d. el. paštu info@skautai.lt turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus Suvažiavimo rengimo komisijai iki Suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatai į Lietuvos skautijos etikos komisiją

Kandidatuoti į Etikos komisijos narius gali Lietuvos skautijos nariai, turintys bent skautininko laipsnį. Etikos komisiją sudaro 3 suvažiavime išrinkti nariai ir 2 kandidatai. Etikos komisijos kadencija yra 2 metai. Kandidatas į Etikos komisiją iki vasario 19 d. el. paštu info@skautai.lt turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus Suvažiavimo rengimo komisijai iki Suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Laukiame Jūsų atvykstant!

Organizatoriai


Kontaktinis asmuo:

Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja

gilv. j. sktn. gint. Eglė Paulauskaitė

mob. 8 679 62406

el. p. pavaduotoja@skautai.lt