Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-01-19

Padėkime Haičio gyventojams

Sausio 14 dieną, po sukrečiančio žemės drebėjimo Haityje, Pasaulio Skautai Ženevoje renkasi norėdami padėti 30 000 Haičio skautams. Dėka sunkiai užmegztų kontaktų su Haityje esančiais skautais buvo sužinota, kokios konkrečios pagalbos šiuo metu reikia nelaimės ištiktiems žmonėms. Haičio skautai yra svarbi jungtis tarp šalies pagalbos grupių ir vietinių gyventojų. Skautų pagalba, nusiautus uraganui Haityje 2008 metais, parodė stiprią šalies skautų kompetenciją besirūpinant savo šalimi ir jos gyventojais. Pasaulio Skautų biuras, garantuodamas pagalbos perdavimą, atidarė specialią sąskaitą skubiems pervedimams norint paremti Haitį. Už pervestas lėšas Haičio skautai nupirks maisto, vaistų bei kitų šiuo metu svarbiausių dalykų teikiant pagalbą. Aukomis prisidėsite prie ilgo ir sunkaus šalies atsigavimo bei atstatymo po nelaimės.

Lėšas pervesti galima į:

World Scout Bureau - Haiti Solidarity
UBS - CP 2600 - 1211 Geneva 2 - Switzerland
IBAN : CH980024024039633710T
SWIFT : UBSWCHZH80A

Taip pat galimas tiesioginis pervedimas: http://www.scout.org/en/about_scouting/fundraising/donate/donate_now

Lietuvoje aukas nuketėjusiems Haityje renka Raudonasis kryžius. Aukas nukentėjusiems šiuo metu galima pervesti į specialiąsias Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sąskaitas:

AB SEB bankas Nr. LT27 7044 0600 0090 8211
AB Swedbank bankas Nr. LT72 7300 0100 0244 8010
AB DnB NORD bankas Nr. LT43 4010 0424 0057 6560

Aukoti taip pat galima trumpaisiais numeriais:

1890 – auka 2 litai
1891 – auka 5 litai.

Organizacijos "Gelbėkit vaikus" renkamos aukos:

1418 - auka 2 Lt
1419 - auka 5 Lt.

Daugiau informacijos - Raudonojo kryžiaus tinklapyje.
Nelikime abejingais!

Lietuvos skautijos informacija