Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-01-12

Sugrįžus į Sausio 13-ąją

[i] „Nežinau, kas mane tą vakarą „nunešė“ prie TV bokšto. Tokia gausybė žmonių! Nepažįstami žmonės glėbesčiavosi, nuoširdžiai bendravo. Visi nerimaudami laukė įvykių. Balsas iš garsiakalbio nuolat kartojo, kad būtumėme stiprūs, tvirti, kad Lietuvos radijas ir televizija su mumis. Mano akys buvo pilnos ašarų ir tą vakarą jaučiausi labai tvirta...“ [/i](Danutė Andriuškevičienė) Nuo lemtingosios 1991 sausio 13 d. praėjo 19 metų. Tai tarsi jaunuolis, ką tik baigęs mokyklą. Mažam skautukui jis atrodo jau didelis ir daug žinantis, o saugusiam skautui – labai jaunas ir dar tik be galo daug patirsiantis ateityje. Tas jaunuolis – Lietuva. Keli iš mūsų iš tikrųjų supranta, koks sudėtingas, nepaprastai daug pasiaukojimo ir stiprybės pareikalavęs buvo jos, mūsų Lietuvos, iš(si)laisvimas? Šia proga s. v. Algis Statkevičius sutiko pasidalinti savo prisiminimais:

„1991 m. sausio 12 dieną (man tada buvo 14 metų) su tėvais nuvažiavom į Vilnių „pasižiūrėti barikadų", nes pastarųjų dienų įvykiai prie Lietuvai svarbių objektų kėlė nerimą.

Nuvykome prie Seimo ir Spaudos rūmų. Spaudos rūmai jau buvo užimti sovietų kariuomenės. Prieš keletą dienų čia jau buvo įvykęs incidentas, kai iš tanko išlipusį rusų karininką gynėjai iš balkono gaisrininkų žarna perliejo šaltu vandeniu ir kaip atsakas į juos buvo paleista automato šūvių serija. Kulkų žymės liko aiškiai matyti betoninėje sienoje. Tąkart pirmą kartą prisiliečiau prie tanko, ant kurio jau kažkas buvo spėjęs padėti gėlių. Kažkas šalia budinčių rusų kareivių prašė važiuoti namo ir neskriausti beginklių žmonių.

Prie Seimo vyravo ypatinga nuotaika, buvo deginami laužai, Seimas apjuostas betoninėmis užtvaromis, spygliuota tvora ir prieštankiniais „ežiais". Vaizdas buvo panašus į karo zoną. Žmonės buvo vaišinami arbata ir kareiviška koše iš lauko virtuvių. Prie barikadų ant betono armatūros žmonės movė savo sovietinius pasus, sovietinius karinius bilietus, raudonus komunistų partijos pažymėjimus, tuo parodydami nepritarimą buvusiai ideologijai ir sistemai. Jautėsi susikaupimas, bet nemačiau nei vieno pesimistiškai nusiteikusio žmogaus.

Grįžus namo tą pačią naktį įvyko kraupūs įvykiai: sovietų armija šturmavo gyvybiškai svarbius objektus: televizijos bokštą, televizijos pastatą, radijo ir televizijos retransliavimo stotis, Seimą ir t. t. Neužmigom gal iki 4 ar 5 valandos ryto. Baisiausia buvo tai, kad nežinojom, kas bus toliau.“

Nelikime abejingi. Susimąstydami pagerbkime pasiaukojusius, dalyvaukime Sausio 13-osios minėjimo renginiuose.

Vilniuje

9.30 val. Atminimo laužo uždegimas Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų

12.00 val. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų

13.30 val. Sausio 13-osios aukų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse.

17.30 val. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Kaune

10–16 val. Kauno IX forto muziejuje, Žemaičių pl. 73, Okupacijų muziejaus kino salėje bus demonstruojamas videofilmas „Sausio 13-oji"

10.30 val. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų meno kolektyvų koncertas „Vardan Lietuvos". Po koncerto iškilminga Kauno mokinių visuomeninių organizacijų atstovų eisena ir Sausio 13-osios aukų atminimui skirtų žvakelių uždegimas Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje

11.30 val. Iš Gedimino g. prie Įgulos bažnyčios išvyks autobusai į Studentų g. prie KTU, į Petrašiūnų kapines prie T. Masiulio kapo ir į Romainių kapines prie J. Vaidoto kapo

12 val. KTU Elektronikos fakulteto rūmuose bus pagerbti buvę KTU studentai Virginijus Druskis ir Rimantas Juknevičius

12.30 val. Gėlių padėjimas prie Tito Masiulio kapo Petrašiūnų kapinėse

12 val. Laisvės alėjoje prie R. Kalantos paminklo bus giedamas Lietuvos Respublikos himnas

16 val. Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Sausio 13-osios aukų atminimui Kauno valstybinio choro koncertas

18 val. Šv. Mišios už žuvusius Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Klaipėda

15 val. Atminimo pamoka „Piešiu Laisvės vardu..." Klaipėdos miesto Jaunimo centre (Puodžių g. 1)

Šiauliai

15.00 val. popietė „Bokšto gynimas“, skirta Laisvės gynėjų dienai. Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyrius, Žemaitės g. 102

17.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje už žuvusiuosius Sausio 13-ąją.

Po šv. Mišių – renginys „Tamsiam vidurnakty nežuvę...“ prie Savivaldybės pastato Vasario 16-osios g.

18.00 val. renginys „Tą šaltą sausio naktį“, skirtas Laisvės gynėjų dienai. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrius, Energetikų g. 7.

[i]Lietuvos skautijos informacija