Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-12-05

ICCS-EM seminaras ir konferencija Slovėnijoje

Lietuvos skautijos užsienio ryšių skyriaus narys Karolis Mackevičius lapkričio 26–29 dienomis dalyvavo Tarptautinės Europos–Viduržemio jūros regiono katalikų skautų konferencijos seminare. Renginį organizavo ICCS-EM taryba, o priėmė Slovėnijos katalikų skautų organizacija (ZSKSS).

Konferencijos metu vyko seminarai, kuriuose buvo nagrinėjamos įvairios temos religiniais-skautiškais klausimais (tokios kaip evangelizacija ir skautavimas, ir kt.). Vyko šv. Mišios, rytinės maldos prieš pradedant seminarus ar konferenciją. Taip pat buvo pristatinėjami įvairūs su katalikybe ir skautavimu susiję renginiai ar tiesiog pristatomos organizacijos.

Sekmadienį, paskutiniąją buvimo Slovėnijoje dieną, iš ryto vyko ICCS konferencija. Konferenciją pradėjome malda, skirta pirmajam advent sekmadieniui. Tuomet konferenciją atidarė regiono sekretoriaus kalba. Trys ICCS-EM tarybos nariai baigė kadenciją, o vienas atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Buvo pristatyti trys kandidatai į ICCS-EM tarybos narius, į tris vietas. Visi trys kandidatai konferencijos metu buvo išrinkti į ICCS-EM tarybą. Jie yra: Pavol Drlička (Slovakija), Alexander Fischold (Vokietija) ir Inese Vasconcelos Miranda-Santos (Portugalija).

Konferencijos metu buvo taip pat patvirtintas 2010 m. biudžetas, šių metų finansinė ataskaita bei renginių planas ateinantiems metams.

Žemiau - trumpas fotoreportažas iš Slovėnijos :)

Buvome apgyvendinti šv. Juozapo namuose ant kalvelės, nuo kurios matėsi Celjės miestelis ir kalnai.

Vaizdas pro langą

Pirmąjį vakarą pristatėme savo šalių valgius ir gėrimus.

Lietuviški valgiai ir gėrimai :)


Egzotiški libanietiški valgiai

Dienomis dalyvavome seminaruose,vakarais klausėmės slovėniškos muzikos...


...gėrėjomės...


...slovėnų liaudies šokiais...


...ir žaidimais...


...bei išbandėme juos patys!Jei norite išgirsti smulkiau, prašome kreiptis į Karolį :)