Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-11-30

Tarptautinių sekretorių forumas Maltoje

Lietuvos skautijos užsienio ryšių skyriaus vedėja Vaiva Juškevičiūtė ir URS narė Loreta Senkutė lapkričio 22–24 d. dalyvavo Tarptautinių sekretorių forume Maltoje. Renginys organizuotas WOSM Europos regiono kartu su WAGGGS organizacija. Forumo tikslai – pažinti vieniems kitus dalyvaujant bendrame renginyje, susipažinti su klausimais ir iššūkiais, kylančiais šiame darbe, su regioniniais ir pasauliniais reikalais ir pažvelgti į juos iš savo organizacijos perspektyvos. Renginyje dalyvavo 100 dalyvių, taip pat buvo atvykę WOSM ir WAGGGS regionų direktoriai ir atstovai iš Pasaulinio WOSM komiteto.URS informacija