Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-11-07

Pagerbti išėję Broliai ir Sesės

Lapkričio 7 d., minint skautų judėjimo Lietuvoje atsikūrimo 20-metį, Pranciškonų vienuolyno koplyčioje aukotos Šv.Mišios už Anapilin išėjusius mūsų Brolius ir Seses. Jiems atminti Kryžių kalne buvo pastatytas ir pašventintas kryžius.

Kryžius pastatytas visų skautiškų organizacijų vardu, stovi netoliese išeivių Lietuvių skautų sąjungos bei Žemaitijos skautų organizacijos kryžių.Nuotraukos psktn. Emilijos Karoblytės

Lietuvos skautijos informacija