Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-09-25

Lietuvos skautija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LR krašto apsaugos ministerija

Rugsėjo 24 d. Kaune buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos skautijos ir LR krašto apsaugos ministerijos. Lietuvos skautija įsipareigojo aktyviai prsidėti prie vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymo, teigiamo kariuomenės įvaizdžio formavimo. Krašto apsaugos ministerija įsipareigojo padėti rengti svarbiausius Lietuvos skautijos renginius bei bendradarbiauti kviesdami Lietuvos skautiją dalyvauti ministerijos organizuojamuose renginiuose.Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Rasa Dumčiūtė pasidžiaugė sutarties svarba: „Ši sutartis pažymi, jog jaunų žmonių pilietiškumu, patriotiškumu, moralinių, fizinių bei intelektualinių savybių ugdymu turi rūpintis ne vien šeima, pavieniai ugdytojai ar konkrečios institucijos – tai turi būti vieninga, kryptinga artimiausios jauno žmogaus aplinkos bei vyriausybinio ir nevyriausybinio sektoriaus santalka. Pasirašytas dokumentas – tai įsipareigojimas bendram darbui ugdant Lietuvos jaunimą."Susitikime dalyvavo Lietuvos skautijos Pirmijos ir Tarybos nariai, Kauno krašto vadovai, Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, ministrės pavaduotoja Indrė Pociūtė ir adjutantas kpt. Giedrius Dvilaitis.Pranešimai internete
Balsas.lt
Respublika.lt

--
Lietuvos skautijos informacija