Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-09-23

Seminaras „Sharing treasures"

Š. m. rugsėjo 2–7 dienomis Lietuvos skautijos narė Laura Liubinaitė buvo išvykusi į mažą Čekijos miestelį – Litomysl, kur atstovavo WOSM organizaciją seminare, kuriame dalyvavo vienos didžiausių Europos organizacijų. Kartu su WOSM šios organizacijos dar vadinamos „BIG 6” („Didysis šešetas").

Projekto dalyviai:


YMCA (The Young Men’s Christian Association) – Jaunųjų vyrų krikščionių asociacija, kuri turi apie 45 mln. narių 124-ose pasaulio šalyse. Jų veikla yra ir socialinis darbas, ir įvairios stovyklos, kurios padeda tobulėti jaunam žmogui.


YWCA (Young Women’s Christian Association) – Jaunųjų moterų krikščionių asociacija, kurios pagrindinis tikslas yra moterų socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas. Siekia moterų lyderystės, taikos, teisingumo, teisių. Tai yra viena seniausių moterų organizacijų pasaulyje.


WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) – tai yra Roberto Baden-Powell'io sesers Agnes sukurta skautiška organizacija, skirta merginoms. Ši organizacija paplitusi 145-iose pasaulio šalyse, tačiau jau kai kuriose iš jų priima ir berniukus, pvz.: Ispanijoje, Graikijoje.


IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) – Lietuvoje gerai žinoma kaip Raudonasis Kryžius. Organizacijos pagrindinė veikla padėti įvairių nelaimių ištiktiems pasaulio gyventojams ir šviesti įvairiomis temomis, tokiomis kaip AIDS ar ŽIV.


IAA (International Award) – Tarptautinio apdovanojimo programa, skirta ugdyti jauną žmogų nuo 14 iki 25 m. Daugiau nei 6 mln. jaunų žmonių įveikė šį iššūkį ir gavo Auksinį apdovanojimą.


WOSM (World Organization of the Scout Movement) – Pasaulinė skautų organizacija, kuriai priklauso ir Lietuvos skautija. Šioje organizacijoje yra daugiau kaip 28 mln. skautų. Šios organizacijos misija yra išugdyti jauną žmogų vadovaujantis skautiško pasižadėjimo ir įstatų sistema, padėti sukurti gražesnį pasaulį, kur jaunuoliai būtų išugdyti kaip individai ir užimtų tam tikrą rolę bendruomenėje.

Seminaro dalyviai aiškinosi šių organizacijų bendrus bruožus, privalumus, sprendė, kaip galima butų panaudoti šiuos atradimus stiprinant savo organizacijas. Taip pat organizatoriai pateikė informacijos apie galimas bendradarbiavimo formas įvairiose platformose, pvz., Europos jaunimo forume ar kt.

Buvo vykdomos įvairios užduotys problemų sprendimo tema. Vėliau planuotos įvairios galimos tarpusavio bendradarbiavimo formos. Seminaro metu buvo sukurtas internetinis puslapis: http://big6.wordpress.com/. Išsiskirstę dalyviai dar ilgai negalėjo atsigauti nuo patirtų įspūdžių, labai džiaugėsi naujomis pažintimis ir tikisi, kad jų bendradarbiavimas nesibaigs vien seminaro metu.

Čia galite daugiau pasiskaityti apie organizacijas:

http://www.ymcaeurope.com/

http://www.worldywca.info/

http://www.wagggs.org/en/home

http://www.ifrc.org/

http://www.intaward.org/

http://www.scout.org/

Jei būtų kam nors įdomu daugiau sužinoti apie kitas organizacijas ar turėtumėte klausimų, galite kreiptis į sesę Laurą (skautatinklio slapyvardis ispanee).