Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-09-13

Patyrusių skautų stovykla – jausmai neišnarinti, naujoji taryba išrinkta!

Vieną paprastam žmogui visiškai neypatingą rugpjūčio šeštadienį, netoli upės, kuri savo dangaus mėlynumo vingiais raižo plačiuosius Dzūkijos miškus, įsikūrė patys patyrę skautai. Iš visų kraštų plaukė, važiavo, šuoliavo, skrido pasiryžusieji atsakyti į klausimą „Kas išnarino jausmą?”.

Draugystė, susižavėjimas, apatija, pasimetimas, trauka, meilė, ilgesys – tai jausmai, kurie lydėjo stovyklautojus, kuriuos jie galėjo atrasti, išgyventi, parodyti kartu ieškodami Ūlos akies, įveikdami klastinguosius Merkio vingius ar darydami geruosius darbus atrastuose partizanų bunkeriuose. O kur dar „išvirkštadienis” su savo keistenybėmis ir nesusipratimais, neregėti negirdėti pamokymai ir gudrybės skautoramoje ir nuostabi diena su vyresniaisiais broliais ir sesėmis..
 
Patyrusių skautų taryba savo visa matančia akimi stebėjo skiltis ir plušančias, ir besilinksminančias, mat nujautė – laukė pokyčiai. Paskutiniąją stovyklos dieną, po praūžusių agitacijų ir debatų buvo išrinkta naujoji patyrusių skautų taryba. Hip valio –

Žygimantui Varanauskui (Panevėžio kraštas)
Donatui Barsiui (Telšių kraštas)
Silvijai Bialoglovytei (Tauragės kraštas)
Živilei Krisiūnaitei (Klaipėdos kraštas)
Pauliui Taraškevičiui (Šiaulių kraštas)
Gintarei Aranauskaitei (Marijampolės kraštas) bei jų globėjai, buvusios tarybos narei
Eglei Cibulskytei iš Telšių krašto!
 Paskutinį vakarą abi tarybos – buvusioji ir naujoji – pradingo. Matyt, keitėsi paslaptimis.. Ir ne be pasekmių! Rudeniui nespėjus nei kojų apšilti jau susibėgo šviežieji tarybiečiai, pasitarė, paposėdžiavo, darbų susiplanavo, daug smagaus laiko kartu turėjo, valgė daug šokolado bei išsirinko pirmininkę, sesę Živilę Krisiūnaitę, atstovaujančią Klaipėdos kraštą. Dar truputį paliūdėjo, kad Alytaus, Utenos ir Kauno krašto atstovų taryboje nematyti bei nusprendė garsiau juos pašaukti, gal jie negirdi? A – ūūūū!

Linkim šiems šaunuoliams idėjų uragano ir energijos!

--
JPS ir PST informacija