Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-08-26

Padėka nusipelniusiems lietuviškajai skautybei

Prieš dvidešimt metų buvo atkurtas skautų judėjimas Lietuvoje. Minėdama sukaktį, Lietuvos skautijos vadovybė sąskrydžio metu išreiškė padėką aktyviai prisidėjusiems prie lietuviškosios skautybės atkūrimo:

Linai Aleknavičienei

Jonui Aleknavičiui

Viktorijai Andrejevaitei

Astai Antulytei

Algimantui Bajorui

Vilmai Balandienei

Indrei Banytei-Globienei

Ritai Baranauskienei

Editai Barsienei

Nomedai Bepirštytei

Rasai Bernotienei

Mykolui Bialogloviui

Tomui Brogai

Stasiui Budraičiui

Vaidai Andrulevičiūtei

Evaldui Burbuliui

Marijai Butkevičienei

Jolitai Buzaitytei-Kašalynienei

Larisai Chrečkovai

Jonui Dragūnui

Alvydui Ežerinskui

Žibutei Gadeikytei

Jūratei Gelžinienei

Monikai Girčytei

Irmai Gorytei

Dianai Grikienienei

Vladui Izduniui

Laurai Jankauskaitei-Jurevičienei

Nerijui Jankauskui

Justinui Janulevičiui

Linai Jasaitei

Ugnei Jomantienei

Janinai Joneliūnienei

Dainai Jucikaitei

Gražinai Judickienei

Gražinai Kačergytei

Rolandui Kačinskui

Audronei Katilienei

Aušrai Kavaliauskienei

Arūnui Kemežiui

Vygantui Kiulkiui

Audriui Kričenai

Živilei Kubilienei

Kestučiui Kulikauskui

Jolitai Kuzmienei

Loretai Labanauskaitei-Zakarauskienei

Jolantai Lazdauskienei

Audronei Levickienei

Almai Liutkienei

Algimantui Malkevičiui

Rimai Martinkienei

Vilgimantui Mečkauskui

Ugniui Meškui

Astai Mikalkevčienei

Daivai Milašiūtei

Benitai Mincevičiūtei

Mindaugui Mincei

Aušrinei Mincienei

Onutei Mincienei

Daivai Mulevičienei

Julijai Neifeld

Alkui Paltarokui

Algimantui Patašiui

Romenai Paulauskaitei-Hagen

Birutei Pauliukienei

Žydrūnui Pilitauskui

Jūratei Pozniakovienei

Raimundui Praleikai

Romualdui Prascevičiui

Valdui Rakučiui

Audronei Ramoškienei

Mečislovui Raštikiui

Angelei Raudienei

Antanui Saulaičiui

Bronislavai Skrebienei

Stasiui Skrebiui

Petrui Staseliui

Vidmantui Striokui

Giedrei Stūronaitei

Juliui Šalkauskui

Kristinai Šaltei

Onutei Šarakauskaitei

Jovitai Šarpnickytei

Vilhelmai Šopienei

Vidai Tamkevičienei

Redai Tarasevičiūtei

Marytei Tendzegolskienei

Romualdui Tupčiauskui

Dainiui Urbanavičiui

Daliai Uržaitei

Vaclovui Vaičekauskui

Linui Vaičiui

Erikai Vaidelienei

Giedriui Vaideliui

Irenai Valatkevičienei

Danutei Vervečkienei

Vitalijai Vėlavičienei

Viliui Viktoravičiui

Liudmilai Vojevodinai

Joks mokymas neprilygsta asmeniniam pavyzdžiui
Skautų įkūrėjas R. Baden - Powell


--
Lietuvos skautijos informacija