Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-08-12

Pradėta kurti Lietuvos skautijos Strategija 2010–2015 metams

Rugpjūčio 8–9 dienomis Č. Milošo, Nobelio premijos laureato, gimtinėje, įsikūrusioje senovę menančių medžių paunksmėje, Šeteniuose (Kėdainių r.), rinkosi 15 Lietuvos skautijos vadovų. Iš įvairių šalies kampelių suvažiavę broliai ir sesės pasinėrė į Skautijos Strategijos kūrybos pradžią.

Padedami pakviesto konsultanto dr. Viktoro Keturakio, savaitgalį pradėjome įsivardydami lūkesčius bei atlikdami keletą komandinių pratimų: Strategija juk bendras visos komandos, o vėliau – ir Skautijos rezultatas !

Po komandinės pradžios sekė antrasis – daug gilesnis žingsnis – „Vertybių teatras“. Kadangi „Vertybių įsivardyjimas ir skautiškos dvasios stiprinimas“ yra vienas pagrindinių Skautijos prioritetų, jam buvo skirtas labai didelis dėmesys. Vaidindami ir aptardami skirtingas vertybių situacijas, egzistuojančias Skautijoje, atradome, jog esame labai įvairūs ir kad dažnai konfliktinėse situacijose nesikalbame, ir dėl to kyla nesusipratimai. Supratome, kad patys ir esame atsakingi už vertybes: savo elgesį pirmiausia bei pastabas kitų elgesiui – antroje vietoje.Po vakarienės dar ilgai vakarojome prie laužo, diskutuodami apie naujus atradimus ir supratimus, nerimą keliančias mintis, skirtingas situacijas kraštuose.

Antrąją Strategijos kūrimo dieną pradėjome susikaupimu apie skautų priesakus. Pastebėjome, jog „Vertybių teatre“ vaidintos situacijos stipriai siejasi su priesakais. Po susikaupimo sekė dabartinės Strategijos Vizijos, Misijos ir Tolimųjų tikslų peržvalga ir įvertinimas. O po šios dalies – naujosios 2010–2015 m. Strategijos Vizijos, Misijos ir Tolimųjų tikslų kūrimas. Naudodami asmeninės vizijos, darbo grupelėse bei diskusijos metodus sekmadienį 19.15 val. jau buvome juos suformulavę !Koks tolimesnis šios naujosios Strategijos likimas? Artėjančiame Lietuvos skautijos vadovų sąskrydyje darbo grupėje visa sukurta medžiaga bus pristatyta vadovams, aptarsime, kas yra bendro ir naudingo, o kas – galbūt nereikalingo. Po sąskrydžio gauti rezultatai dar keliaus į kraštus. O ateinančiame Suvažiavime apibendrinta medžiaga bus teikiama balsavimui ir tvirtinimui. Naująja Strategija vadovausimės nuo 2010 metų.

Nuoširdžiai skautiškai Ačiū visiems dalyvavusiems! Rasai Dumčiūtei (Pirmija), Gražinai Kačergytei (Taryba), Tomui Rakovui (Taryba), Ugniui Meškui (Taryba), Jorei Astrauskaitei (Pirmija), Aistei Lukaševičiūtei (Pirmija), Aušrai Borkertienei (Pirmija), Giedrei Gudauskaitei (Pirmija), Gintui Stulgai (Klaipėdos kr.), Janinai Žvirblytei Paslavičienei (Šiaulių kr.), Linai Rinkauskaitei (Panevėžio kr.), Astai Kederytei (jūrų skautų konferencija), Eglei Paulauskaitei (Kauno kr.), Adui Vyšniauskui (Marijampolės kr.), Eglei Kasperavičiūtei (Šiaulių kr.).