Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-06-30

Mokymų skyrius mokėsi pats

Mokymų skyriaus „remontas“ gerokai pajudėjo į priekį. Jau įvertinti ir įvardinti veiksniai, turintys įtakos esamai organizacijos mokymų sistemai, apibrėžtos sritys, kurias norima pakeisti ar patobulinti. Žengtas dar vienas žingsnis – mokymų vadovai mokėsi patys. Dar skyriaus „remonto“ pradžioje buvo numatyta ši tobulėjimo „super“ galimybė – TOT’as (trainings of trainers). Tai jau trečias TOT’as Lietuvos skautijoje.Mokymus vedę Jupo (Suomija) ir Ib (Norvegija) pasidalino žiniomis apie mokymų viešinimą ir reklamą, mokymų kokybės vertinimą ir įsivertinimą, gebėjimą planuoti ir strateguoti.Mokymų dalyviai pristatė savo namų darbus, kuriuos turėjo atlikti, bei mokėsi priimti tikslingus sprendimus, kurie padėtų siekti norimų rezultatų.Visi suprato, jog vien tik dalyvavimas mokymuose negarantuoja savaiminio tobulėjimo bei pažangos. Vienas svarbiausių aspektų – tinkamas gautos informacijos įsisavinimas bei taikymas praktikoje.Po darbo dienos buvo numatytas laikas turiningam poilsiui. Pasivaikščiojimu po Kauną džiaugėsi ir miesto, ir šalies svečiai.Mokymų ir Jaunimo programų skyriai darbo grupėse metu sukūrė puikų bendradarbiavimo projektą, kurį numatoma pradėti įgyvendinti jau šį rudenį. Vedėjų Aušros (MS) ir Giedrės (JPS) nuomone, tai vienas iš vertingiausių savaitgalį pasiektų rezultatų.Deja, ne visus sprendimus priiminėti ir ateities planus kurti buvo lengva… Tris dienas mokymų dalyviai suko galvas, kaip priimti tokius sprendimus, kad prie jų nebereikėtų grįžti. Juk taip norisi žengti prasmingais žingsniais į priekį.Dar ir dar pasimokę, mokymų dalyviai ir vadovai nusprendė, kad užsidirbo puikią edukacinę išvyką į Rumšiškes. Čia į pagalbą atskubėjo mūsų nepakartojami jūriai. Ačiū jiems už puikią kelionę Kauno mariomis!Mokymų skyriaus vedėja Aušra nusprendė palyginti, ką lengviau vairuoti – skyrių ar jachtą, o palyginusi nusprendė, kad kiekvienas turi daryti tai, ką geriausiai moka...Pasivaikščiojimas Rumšiškių muziejaus takais ir bendravimas neformalioje aplinkoje supažindino senus ir naujus skyriaus narius, leido pailsinti smegenis, suteikė erdvę klausimams ir atsakymams, netilpusiems mokymų rėmuose.Mokymuose mokymų vadovams kiekvienas pasiėmė tai, ką pajėgė panešti. Kadangi kiekvieno nešulys yra skirtingas savo patirtimi ir turiniu, svarbu tą nešulį nešti kartu, vienas kitą papildant. Mokymų skyrius mano, kad pasirinko teisingą kelią.

Kelias platus, jame tilps kiekvienas, turintis savąjį nešulį. Taigi, laukiame prisijungiančių.

Mokymų sistemos atnaujinimą remia Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

--
Mokymų skyriaus informacija