Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-05-26

„Agora 2009"

Kiekvienais metais Kanderštege (Šveicarija), tarptautiniame skautų centre, vyksta paskutinės skautiškos jaunimo programos dalyvių – vyr. skautų – iš įvairiausių Europos šalių susitikimas „Agora". Tai vieta, kur skautai dalijasi patirtimi ir skautavimo įvairiose šalyse ypatumais bei specifika, kur mokosi drauge ir vieni iš kitų, kur bendrauja, kuria, kelia idėjas, semiasi naujų jėgų. Šiais metais „Agora" vyko balandžio 23–26 dienomis. Lietuvos skautijos narė Giedrė Markuckaitė kartu su sese Catarina iš Portugalijos ir broliais Gregoire iš Prancūzijos bei Glenn iš Airijos sudarė organizacinę komandą.„Agora 2009" tema –

„Kuriant Save,
Savo Komandą,
Visą Pasaulį”

„Agoroje 2009" susitiko skautai iš Danijos, Airijos, Bulgarijos, Latvijos, Portugalijos, Prancūzijos, Liuksemburgo.

„Man tai buvo neįkainojama patirtis – kurti, skautauti, vesti programą ir dalyvauti tokioje tarptautinėje erdvėje. Nuostabu jausti vyresniųjų skautų dvasią, kurią sukuria žmonės iš tokių skirtingų kraštų. Kiek mes turime daug bendro ir kartu kiek daug skirtingo. Ech, nepamiršiu to laužo, kuriuo džiaugėmės dar B. P. įkurtoje laužavietėje... Supratome ir pajutome, kokios didelės yra mūsų, jaunų žmonių, galimybės,” – įspūdžiais dalijasi vyr. sk. psktn. Giedrė Markuckaitė.