Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-05-04

WOSM Europos ir Eurazijos regionų susitikimas Kijeve

Nors dauguma skautų praeitą savaitgalį Vilniuje šventė pavasario šventę, tuo pačiu metu skautiškų organizacijų atstovai rinkosi Ukrainos sostinėje Kijeve į pirmąjį WOSM Europos ir Eurazijos regionų susitikimą. Lietuvos skautijai šiame renginyje atstovavo tarybos narys brolis Tomas Rakovas.Šis susitikimas buvo skirtas stiprinti ryšius tarp skautiškų organizacijų abiejuose regionuose ir aptarti tolimesnės tarptautinės draugystės galimybes.

Eurazijos skautų regionas - pats jauniausias pasaulinėje skautų
judėjimo organizacijoje, visos šio regiono skautiškos organizacijos yra jaunos ir augančios, jose skautybė, kaip ir Lietuvoje, po didelės pertraukos buvo atkurta (ar įkurta) vos prieš dvidešimtmetį ar dar vėliau. Dėl to ryšiai tarp Europos ir Eurazijos regionų skautiškų organizacijų dar nėra stiprūs ir yra labai svarbu vieniems kitus geriau pažinti, dalintis savo skautiškąja patirtimi. Susitikimo metu dalyviai galėjo pristatyti savo organizacijų veiklą, jau esamus ryšius su kitų valstybių skautais bei išsakyti savo idėjas tolimesniam bendradarbiavimui. Tai leido vieniems apie kitus daugiau sužinoti, suprasti skirtingų šalių skautų džiaugsmus ir rūpesčius. Pavyzdžiui, buvo labai įdomu išgirsti apie Tadžikistano skautų veiklą, kurie per paskutiniuosius dešimt metų savo šalyje matė tik du skautus iš užsienio, arba susipažinti su Armėnijos skautų idėjomis vadovų
mokymams. Taip pat, pirmą kartą teko pabendrauti ir su Baltarusijos skautais, kurie dar nepriklauso Pasaulinei skautų organizacijai, bet iš visų jėgų stengiasi skleisti skautybės dvasią savo šalyje.

Noriu pasidžiaugti, kad mūsų organizacijos pristatymas sulaukė nemažai dėmesio. Pristatyta organizacijos vystymo patirtis, pasidalinta pasiekimais vadovų mokymo, jaunimo programos, narystės ir kitose srityse bei išreišktos galimybės dalintis šiomis žiniomis su Eurazijos regiono skautais. Svarbu ir tai, jog Lietuva ir daugelis Eurazijos regiono valstybių turi nemažai bendros istorinės patirties, be to, dalis Lietuvos skautijos vadovų moką rusų kalbą, dėl to mums yra tikrai žymiai paprasčiau bendrauti
su skautais iš Eurazijos regiono ir suprasti vieniems kitus. Taip pat visi susitikimo dalyviai buvo pakviesti atvykti į 2010 metais Lietuvoje vyksiančią stovyklą Baltic Jamboree.

Kaip ir kiekvieno skautiško susitikimo metu idėjomis ir planais buvo dalinamasi ne tik posėdžių salėje, bet neformalioje aplinkoje - prie pietų stalo ar kavos puodelio.

Susitikime iš viso dalyvavo apie 30 skautų iš abiejų regionų, o viskam dirigavo abiejų regionų komitetų pirmininkai. Visame susitikime taip pat aktyviai dalyvavo ir WOSM generalinis sekretorius Luc Panissod.

Smagu, kad susitikimo metu užmegzta nemažai kontaktų ir jau atsirado keletas įdomių idėjų mūsų bendradarbiavimui su kitų valstybių skautais.

O jeigu pabandyti viską įvardinti dar konkrečiau, tai:

- Gruzijos skautai ateinančią vasarą kviečia dalyvauti jų rengiamoje tarptautinėje stovykloje "Karalystė";
- Ukrainos skautai turi jų organizacijai priklausančių stovyklaviečių, kuriose kviečia vykdyti bendrus renginius;
- Rusijos skautai kviečia atvykti į jų šimtmečio jamboree vyksiančią šią vasarą šalia Sankt Peterburgo;
- Armėnijos skautai labai domisi mūsų vykdomais vadovų mokymais ir norėtų bendradarbiauti šioje srityje;
- Moldovos skautai ieško partnerių tarptautiniams projektams;
- Užmegsti pirmieji ryšiai su Nacionaline Baltarusijos skautų
organizacija.Taigi, tikrai yra ką kartu nuveikti!

Brolis Tomas