Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-04-29

Lietuvos skautijos atstovai viešėjo Prezidentūroje

Balandžio 29 dieną Lietuvos skautijos atstovai dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi.Minint skautų Lietuvoje atsikūrimo 20-metį, Prezidentui buvo padėkota už Lietuvos skautų palaikymą ir globą. Prezidentas pats yra skautas vytis, tad be padėkos jam buvo įteikta ir vyčio lazda.Susitikime dalyvavę FOSE (Friends of Scouting in Europe) fondo atstovai – fondo valdybos narys Juris Ulmanis ir atstovė Lietuvoje Ingrida Šulcienė – Prezidentui pristatė fondo veiklą bei pakvietė baigus kadenciją prisijungti prie jo veiklos.

Prezidentas V. Adamkus pasidžiaugė, kad skautai yra neatskiriami nuo savanorystės idėjos, kuri, jo nuomone, yra pagrindas kuriant darnią demokratinę visuomenę.

„Savanoriškas suaugusių žmonių – skautijos vadovų darbas ugdant vaikus ir jaunimą atsakingais Lietuvos ir pasaulio piliečiais yra vertingas indėlis kuriant Lietuvos ir pasaulio ateitį", – sakė Prezidentas V. Adamkus.„Džiaugiamės Prezidento dėmesiu jaunimo reikalams ir skautybės bei savanorystės idėjai. Tikimės, jog ir ateityje aukščiausi Lietuvos pareigūnai bus dėmesingi jaunajai kartai: rytojaus visuomenė auga šiandien,” – susitikimo įspūdžiais dalijosi LS vyriausioji skautininkė Rasa Dumčiūtė.

„Susitikimas prabėgo kaip viena akimirka, – stebėjosi LS tarybos pirmininkė Gražina Kačergytė. – Prezidentas aktyviai domėjosi, kiek skautų yra Lietuvoje, su kokiomis kliūtimis susiduria judėjimas ir ar sekasi bendrauti su vastybės institucijomis. Prezidentą ypač domino, ar Lietuvos skautiškos organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje. Taip pat V. Adamkus pabrėžė skautų vadovų svarbą judėjime, domėjosi vyčių veikla," – kalbėjo Gražina Kačergytė.

--
Lietuvos skautijos informacija